10 jaar geleden

Wat is de wereld?

Bijlage 3 bij Aanbidding les 5

Enkele gedachten van C.H. Mackintosh:

Er is nauwelijks een term die zo vaak ten onrechte vermeld wordt als “wereld” of “wereldse”.

Het Woord van God echter heeft de term ”wereld” met perfecte nauwkeurigheid omschreven, dat het allemaal dat aanduidt “wat niet uit de Vader is”. Er staat: “Want al wat in de wereld is: …, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” (1 Joh. 2:16).

De wereld is het gebied dat werd opgericht om aan de natuurlijke menselijke wensen en begeerten te voldoen – “de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven”. De wereld besteedt geen enkele aandacht aan de wil van de Vader. Dat kan ze niets schelen. De wereld en de Vader zijn een aan elkaar volkomen tegengestelde polen. Hoe dieper en intiemer mijn gemeenschap met de Vader is, hoe scherper en zekerder wordt mijn gevoel beoordelen te kunnen, wat werelds is. Deze innerlijke kennis door de Heilige Geest is de goddelijke weg van onderwijs van het kind van God over dat, wat de wereld is en wat werelds is. Er is geen gedrukte lijst met begrenzingen en beperkingen.

Hoe meer ik geniet van de liefde van de Vader, hoe meer ik zal afleggen wat van de wereld is, ervan overtuigd dat het niet van de Vader is. En voor zover ik ben bevrijd van de invloed van wat er in de wereld is, zal de liefde van de Vader in mij kunnen wonen.

Maar wie zal mij de Vader en de liefde van de Vader openbaren? De Zoon. Hoe zal de Zoon dat doen? Door de kracht van de Heilige Geest. Maar hoe zal de Heilige Geest dit tot stand brengen? Doordat Hij ons de Schriften opent.

Dit toont aan dat in die mate waarin ik door de werkzaamheid van een zuivere Geest de openbaring van de Vader door de Zoon ontvang, ik in staat ben om nauwkeuriger te beoordelen, wat van de wereld is. Daardoor wordt het geestelijke onderscheidingsvermogen in mij gevoeliger en verfijnder.

Er is geen andere manier om “wereld” en “wereldgelijkvormigheid” te definiëren. Iemand heeft eens gezegd dat de wereld is een scala van kleuren is, variërend van wit tot zwart. Hoe moeilijk is het dan, te zeggen waar de tinten grijs en zwart beginnen!

Maar ook als er geen zichtbare demarcatielijn bestaat, die ons laat zien waar “de wereld” en “wereldgelijkvormigheid” beginnen, zo schrikt nog steeds de zachte gevoeligheid van de goddelijke natuur in het bijzonder onmiddellijk terug wat van de wereld is, in welke schakering of in welke mate ze zich ook tonen mag. Om van elke vorm van wereldgelijkvormighjeid vrij te blijven, hebben we ook nodig de emotie van deze natuur, die door de Heilige Geest en het Woord verlicht wordt, te respecteren.

Wanneer we met God wandelen, zullen we niet met de wereld wandelen. Wanneer we de Vader liefhebben, zullen we niet de wereld liefhebben. Kunstmatige grenzen en strenge regels zijn van geen nut; ze zijn in strijd met de vrijheid van de Geest en staan in tegenstelling met het leven dat God ons gegeven heeft in Zijn Zoon, dat zijn vreugde in Gods wil vindt.

Laten we niet vergeten: “En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” 1 Joh. 2:17).

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW