15 jaar geleden

1 Johannes 2 vers 15 (1)

De keuze van Lot en zijn gevolgen

Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is

Lot koos voor de vlakte van de Jordaan. “Hij zag …, dat die geheel bevochtigd was”. Menselijk gesproken had hij daarmee een goede beslissing genomen. Later woonde hij in de steden van de vlakte en sloeg zijn tenten tot aan Sódom toe. Maar “de mannen van Sódom waren boos, en grote zondaars tegen de Heere”

Lot wilde niet langer vreemdeling zijn. Hij volgde de lust van zijn hart, de trek tot de wereld, zocht het aardse en vestigde zich uiteindelijk metterdaad in de wereld. Door zijn keuze stelde hij zich bloot aan het gevaar, tot het kwaad te worden verleid, want “verkeerde omgang bederft goede zeden” (1 Kor. 15:33).

De nabijheid tot de wereld bracht Lot in grote moeilijkheden. Spoedig moest hij dat ervaren. In een oorlog namen de vijanden ook “Lot en zijn have, en trokken weg; want hij woonde in Sódom”. God bevrijdde hem weliswaar, maar deze belevenis zou voor Lot als ernstige waarschuwing hebben moeten dienen. Helaas nam hij later zelfs een ereplaats in Sódom in, “hij zat in de poort”. Lot liet zich met de wereld in en werd daardoor ook verwikkeld in haar oordeel.

Welk een moeite gaf God Zich om Lot te redden, toen Hij de steden Sódom en Gomorra tot as verbrandde (2 Petr. 2:6)! De engelen moesten Lot tenslotte bij de hand grijpen en hem uit de stad voeren. “Behoud u om uws levens wil”, moest hem worden toegeroepen tot hij eindelijk bereid was de plaats te verlaten waarover het Goddelijke oordeel zou losbreken. – Ach, Lot had de wereld liefgekregen en gekozen, en heeft daardoor alles verloren. Zijn geschiedenis is voor ons een ernstige waarschuwing.

 

Herplaatst: 8 november 2023

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW