Verlossing

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

Heilsfeiten (1)

De onrustige ziel De verootmoediging voor God Met deze woorden willen wij tegemoetkomen aan de behoefte van mensen die reeds uit de slaap van de geestelijke dood zijn ontwaakt en nu met grote belangstelling vragen: Hoe kan ik tot vrede met God komen? De toestand van hun ziel kan in één woord worden beschreven: Ze hebben angst. Als het Evangelie gepredikt wordt, zijn er mensen die in deze toestand verkeren. Dat zijn niet alleen degenen, die zo gegrepen zijn door...

Lees verder
3 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (12)

Uit voorzorg Spreuken 31 vers 21: “Zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed.” De vooruitziende blik van deze vrouw heeft voorzorgsmaatregelen genomen voor de koude dagen. Ze hoeft niet bang te zijn voor de sneeuw, want al haar gezinsleden zijn warm gekleed. Sneeuwdagen bestaan ook in het leven van gelovigen. De omstandigheden waarin wij leven lijken vaak koud en ongunstig. Als we dan niet verwarmd worden door goede kleding,...

Lees verder
3 maanden geleden

Verschil tussen kopen en (ver)lossen

Bijbelverzen: 2 Petrus 2 vers 1; Romeinen 3 vers 24 Verlost worden is algemeen; verlossing, als het over personen gaat, is individueel. Het verwijst naar een speciale klasse – zij die Christus in geloof als hun Verlosser hebben aanvaard. Een of twee illustraties kunnen ons helpen het verschil tussen deze twee dingen te begrijpen. Stel je voor dat je een hond in een kooi ziet, gevangen gehouden door een brutale baas. Vaak ga je aan dit treurige gezicht voorbij en...

Lees verder
3 maanden geleden

Kopen en (ver)lossen

Bijbelverzen: 2 Petrus 2 vers 1; Ruth 4 Is er in de Schrift een duidelijk onderscheid tussen verlossing en kopen? Ja, de Schrift spreekt over hen die zo ver gaan dat zij “de Heer, die hen gekocht heeft, verloochenen en een snel verderf over zich afroepen” (2 Petr. 2:1). Zij zijn “gekocht” omdat de Heer Jezus door Zijn dood en opstanding universele rechten heeft verkregen en Heer van allen is. Ze werden echter niet verlost. Niemand kan verlost zijn zonder...

Lees verder
5 maanden geleden

Gastvrijheid (7)

“Zie, er was een man, genaamd Zacheüs; en hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was, en hij kon het niet vanwege de menigte, omdat hij klein van gestalte was. En hij liep snel vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om Hem te zien; want Hij zou daar langs komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zei tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want...

Lees verder
11 maanden geleden

De roem van de gelovigen: De rijkdom van het kruis

Leestijd: 6 minuten Als we denken aan het kruis van Christus, aan Zijn lijden en lijdensweg, rijst een vraag die beantwoord moet worden. Waarom het kruis? Wat is daar tot stand gebracht? Wij kunnen zeggen dat het kruis verwijst naar de zoendood van Christus voor de zonde, maar wat doet het met ons, en wat is de bedoeling voor ons? God is heilig Een goed punt voor ons om te beginnen is te erkennen dat God heilig is. God wordt...

Lees verder