Verlossing

13 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 maand geleden

Het Johannes-evangelie (10b)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 11-21   “En niemand is opgevaren in de hemel, dan Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen <die in de hemel is>” (vs. 13) Zijn Henoch en Elia niet ook opgevaren naar de hemel? Wel, zij werden levend opgenomen, maar er zijn nog steeds grote verschillen met wat hier over de Heer Jezus wordt gezegd. Henoch werd opgenomen (Hebr. 11:5), en Elia werd weggenomen van Elisa (2 Kon. 2:10), beiden handelden...

Lees verder
2 maanden geleden

Uw touwen zijn niet lang genoeg!

Een prediker hield een openluchtbijeenkomst, waarbij hij zijn toehoorders aanspoorde om goed te doen en goed te zijn. Hij sprak over Jezus als Voorbeeld en raadde hen aan om in Zijn voetstappen te treden als ze gered wilden worden. Een arme vrouw met onmiskenbaar de tekenen van zonde op haar gelaatstrekken, luisterde enige tijd aandachtig en onderbrak toen plotseling de prediker door te roepen: “Nee, meneer, uw touw is niet lang genoeg voor mensen zoals wij.” Hier was een geval...

Lees verder
3 maanden geleden

De profeet Daniël (14)

Bijbelgedeelte: Daniël 4 vers 1-7 Inleidende opmerkingen over vers 1-3 Daniël 4 vers 1-3: “Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen die op de hele aarde wonen: Moge uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft, te kennen te geven. Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie.” Nebukadnezar schrijft zelf een brief,...

Lees verder
5 maanden geleden

Waar staat u? (2)

Leestijd: 5 minuten Waar staan wij? In de eerste aflevering hebben we gekeken waar Judas Iskariot en andere vijanden stonden. Zij stonden aan de kant van de vijanden van God, de vijanden van Jezus. Johannes gebruikt dit woord verschillende keren – staan. En wij moeten ons afvragen waar wij staan. Maria Magdalena “Maria nu stond buiten bij het graf te wenen” (Joh. 20:11). Maria Magdalena, die door de Heer van zeven demonen was verlost, was haar Heiland naar het kruis...

Lees verder
5 maanden geleden

De profeet Daniël (12)

Bijbelgedeelte: Daniël 3 vers 24-27 24. sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o koning! 25. Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van...

Lees verder
6 maanden geleden

Het boek Jozua (08)

Een overdenking (vervolg): Verlossing en vreugde in de hoop   Bijbelgedeelten: Exodus 14-15; Jozua 3 Exodus 15 vers 2 en 17: De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest … U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is … .” Voordat we terugkeren naar de onderwerpen die ons in het boek Jozua worden gepresenteerd, moeten we onze uiteenzetting in een ander hoofdstuk voortzetten. Hoewel Israël het land van slavernij had...

Lees verder
6 maanden geleden

Het boek Jozua (07) – Een kleine overdenking: bevrijding van toorn

Exodus 12 vers 13;  Jozua 3 “En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.” Voordat we nadenken over de oversteek van de Jordaan, lijkt het goed om even stil te staan bij de beelden van het Pascha en de Rode Zee. We moeten niet vergeten, dat...

Lees verder
12 maanden geleden

Heilsfeiten (1)

De onrustige ziel De verootmoediging voor God Met deze woorden willen wij tegemoetkomen aan de behoefte van mensen die reeds uit de slaap van de geestelijke dood zijn ontwaakt en nu met grote belangstelling vragen: Hoe kan ik tot vrede met God komen? De toestand van hun ziel kan in één woord worden beschreven: Ze hebben angst. Als het Evangelie gepredikt wordt, zijn er mensen die in deze toestand verkeren. Dat zijn niet alleen degenen, die zo gegrepen zijn door...

Lees verder
12 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (12)

Uit voorzorg Spreuken 31 vers 21: “Zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed.” De vooruitziende blik van deze vrouw heeft voorzorgsmaatregelen genomen voor de koude dagen. Ze hoeft niet bang te zijn voor de sneeuw, want al haar gezinsleden zijn warm gekleed. Sneeuwdagen bestaan ook in het leven van gelovigen. De omstandigheden waarin wij leven lijken vaak koud en ongunstig. Als we dan niet verwarmd worden door goede kleding,...

Lees verder
12 maanden geleden

Verschil tussen kopen en (ver)lossen

Bijbelverzen: 2 Petrus 2 vers 1; Romeinen 3 vers 24 Verlost worden is algemeen; verlossing, als het over personen gaat, is individueel. Het verwijst naar een speciale klasse – zij die Christus in geloof als hun Verlosser hebben aanvaard. Een of twee illustraties kunnen ons helpen het verschil tussen deze twee dingen te begrijpen. Stel je voor dat je een hond in een kooi ziet, gevangen gehouden door een brutale baas. Vaak ga je aan dit treurige gezicht voorbij en...

Lees verder