Twijfel

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (47)

Twijfels overwinnen …   “Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd1 bent, versterk je broeders” (Luk. 22:32). Op het meer van Galiléa had de Heer Jezus Zijn discipel niet laten ondergaan, toen hij plotseling vanwege twijfels begon te zinken. Ook daar was Petrus, in beeld gesproken, alleen vanwege Gods machtige werk door geloof bewaard (vgl. 1 Petr. 1:5). Nu moest hij opnieuw leren (vgl. Luk 5:8) hoe diep zijn natuurlijke...

Lees verder
7 jaar geleden

Twijfel aan de redding

Veel kinderen van God, die nog niet lang op de weg van het geloof zijn, zijn onzeker over de echtheid van hun bekering, omdat hun inspanningen om hun leven aan God te wijden niet slagen. In deze moeilijke situatie hebben zij vaak veel vragen. Anderen hebben zich vele jaren geleden bekeerd – en blijven onzeker: Is het voldoende? Dit artikel heeft tot doel hulp te bieden om hierop antwoorden te vinden. Het is hierbij in de vorm van een dialoog,...

Lees verder
11 jaar geleden

Van twijfel naar zekerheid (2 – slot)

II. Twijfel in het dagelijkse leven ? Twijfels kunnen ons ook in de dagelijkse situaties veel te doen geven. Juist in onzekere toestanden duiken twijfels op – twijfel aan de liefde, wijsheid en macht van onze Heer. Een gebeurtenis uit het leven van Petrus illustreert dat aanschouwelijk. In Mattheüs 14 vers 22-33 zien we de discipelen die op zee in nood geraakt zijn. Hun grote Meester is er niet. Als Hij verschijnt, herkennen zij Hem niet en schreeuwen van angst....

Lees verder
11 jaar geleden

Van twijfel naar zekerheid (1)

Wat hebben twijfel en roest gemeen? Zij ontvouwen hun verwoestende werking wanneer men er niets tegen doet. Roest, dat ijzer en staal heftig aantast, brengt men met een licht zuur of met een borstel weer tot leven. Twijfels, dat een gezond geloofsleven in gevaar brengt, worden daardoor bestreden dat men in eenvoudig geloof op de uitspraken van de Bijbel steunt. Ieder van ons heeft het wel eens beleefd: Twijfels kloppen aan de deur van ons hart. Soms luid, soms zacht....

Lees verder
11 jaar geleden

Het sprookje van de “historische Jezus”

Een historische of een bijbelse Jezus? Er zijn zeker vele redenen, waarom de “historische Jezus” van de bijbelse Jezus onderscheiden moet worden. Uiteindelijk is het het verklaarde doel van satan de heerlijkheid van de Heer Jezus belachelijk te maken. Bij een groot aantal mensen heeft hij daarmee al succes gehad. Er zijn er niet veel meer, die de bijbel 100% geloven en vertrouwen. Zelfs zulke Christenen, die de Heer Jezus trouw willen zijn, kunnen in twijfel geraken. Men vraagt zich...

Lees verder
11 jaar geleden

Het bestaan van God? – bewezen of ervaren?

Waar hebt u vandaan dat er een God is? Omdat de bewijzen, de indirecte bewijzen u overtuigen? Of is er nog iets meer? Een praktisch voorbeeld moet als illustratie dienen … Waar hebt u vandaan, dat uw chef in het bedrijf is (of uw leraar op school, uw ouders thuis zijn enz.)? Blijven we bij het voorbeeld met de chef: Je ziet zijn auto op de parkeerplaats voor het bedrijf. Je voelt het aan de motorkap; zij is nog warm....

Lees verder