11 jaar geleden

Het bestaan van God? – bewezen of ervaren?

Waar hebt u vandaan dat er een God is? Omdat de bewijzen, de indirecte bewijzen u overtuigen? Of is er nog iets meer? Een praktisch voorbeeld moet als illustratie dienen … Waar hebt u vandaan, dat uw chef in het bedrijf is (of uw leraar op school, uw ouders thuis zijn enz.)? Blijven we bij het voorbeeld met de chef:

  • Je ziet zijn auto op de parkeerplaats voor het bedrijf.
  • Je voelt het aan de motorkap; zij is nog warm.
  • Je vraagt de secretaresse of de chef er is. Zij bevestigt het.
  • De deur van het kantoor van de chef is open. In het kantoor is er licht aan.
  • Je hoort de welbekende stem van de chef aan de telefoon.

Nu, zijn de bewijzen en de indirecte bewijzen ondubbelzinnig en overtuigend? Ja, duidelijk, ondubbelzinnig en nauwelijks te weerleggen. Honderd procent overtuigd? Nou ja, niet helemaal. Wie weet? Nu komt de chef uit het kantoor. Je geeft hem de hand en spreekt met hem. Overtuigd dat de chef in het bedrijf is? – Ja, natuurlijk. Waarom? – Omdat ik hem gezien, gesproken, pas ‘meegemaakt, ervaren’ heb. Zijn daardoor de vorige bewijzen en indirecte bewijzen onbetekenend geworden? In geen geval, maar er is iets wat veruit meer betekent dan bewijzen: de persoonlijke ervaring. Zo is het ook met de vraag naar het bestaan van God. Er zijn menige aanwijzingen en indirecte bewijzen, die Zijn bestaan overtuigend voorstellen (zie enkele daarvan in het artikel “Geen God”). Bewijzen en argumenten mogen het geloof sterken en twijfel verdrijven. Maar …

  • Ze kunnen je niet redden.
  • Ze maken je niet werkelijk gelukkig.
  • Het meest overtuigende bewijs van het bestaan van God voor de gelovigen is altijd nog de vaststelling: Ik heb Hem ervaren.

Michael Vogelsang

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW