Pasen

22 artikelen over dit onderwerp gevonden
7 jaar geleden

Urbi et Orbi

Met Pasen en met Kerstmis, spreekt de paus zijn Urbi et Orbi1 (“de stad [Rome] en de wereld”). Met deze zegen worden – volgens de katholieke leer allen, die hem horen of zien en die van goede wil zijn – een volkomen kwijtschelding van hun straf op de zonden toegekend. Dit betekent dat hen alle zonden die zij tot dit tijdstip hebben gedaan, niet toegerekend en aldus van het vagevuur2 gespaard worden. Sinds 1995 kan deze zegen ook via het...

Lees verder
7 jaar geleden

Pasen

18.04.2014 In deze dagen zullen weer miljoenen christenen “hun” Paasfeest vieren. Velen verbergen kleurrijke beschilderde paaseieren en in de loop der jaren is Pasen voor de Kerst, als het gaat om het geven van geschenken, een grote concurrent geworden, enz. Maar wat heeft Pasen met de Bijbel te maken? Oorsprong Het is niet eenvoudig om de oorsprong van het woord “Pasen” te verklaren (etymologie). Terwijl bijvoorbeeld Wikipedia Pasen van het Oud-Germaanse afleidt (Ausro, Ausro) en van de dageraad uit het...

Lees verder
8 jaar geleden

Wanneer God een plan heeft …

Belevenis in Canada 2013-08-25 Een bijzondere belevenis in Canada Na mijn prediking over ‘de koningin van Scheba’ in Schanzenfeld (Canada) in de provincie Manitoba (Oost-West midden van Canada) op zondag 25 augustus 2013, kwam een vriendelijke vrouw van ongeveer 40 jaar naar me toe en deed mij de groeten van haar schoonmoeder, die in Wolfenbüttel (ca. 20 km van Braunschweig) woont. Daarbij kwam  een geschiedenis aan het rollen, die in alle details slechts onze Vader in de hemel bedacht kon...

Lees verder
8 jaar geleden

Pasen 2013 – “Het is volbracht!”

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht. En Hij boog het hoofd en gaf Zijn geest over” (Johannes 19:30; Voorhoeve Vertaling vierde druk 1966). Verdeeld over de vier Evangeliën vinden we zeven zogenaamde kruiswoorden. Oftewel zeven uitspraken van onze Heer en Heiland vanaf Golgotha’s kruis. Waarschijnlijk de bekendste van deze kruiswoorden staat opgetekend in Johannes 19:30: “Het is volbracht!”. Chronologisch gezien is deze uitroep van overwinning het zesde en voorlaatste kruiswoord. Wat hebben deze...

Lees verder
13 jaar geleden

Pasen – De Man van smarten

Enkele gedachten over een Man, die de bijbel noemt “de Man van smarten”. Als wij deze man van smarten meer zouden begrijpen, meer zouden volgen ook in Zijn lijden en sterven op Golgotha, zou ons dat zeker dichter bij Hem brengen. Hoe groot is deze Persoon, dat zelfs na zoveel eeuwen Hij nog steeds actueel is en er niemand in deze wereld is die aan Hem voorbij kan gaan. Vroeg of laat krijgt u met Hem te maken. Ik hoop...

Lees verder
14 jaar geleden

Lazarus, kom eruit! (1)

Zij was nog zo jong … Pasen 2007. Ook nu is het nog steeds waar: De Heer Jezus is de opstanding en het leven (Johannes 11:25). Daar helpt geen wetenschappelijk onderzoek aan die maar steeds bezig is om “Hem, de levensvorst” dood te verklaren, Hem uit het leven weg te bannen. Het dwaze in deze dingen is onder andere ook dat de mens – van wie de Bijbel verklaart dat hij dood is in misdaden en zonden (Efeze 2:1-1); zijn...

Lees verder
15 jaar geleden

Pasen. Het kruis brengt redding … en maakt scheiding

Misschien vindt u het tweede deel van deze titel wel afschrikwekkend. Het kruis maakt toch geen scheiding? Jazeker, dat doet het wel. Tenminste het kruis van Golgotha. De kruizen en kruis-beeldjes die de mensen maken, dragen en aanbidden zijn eigenlijk uiterlijke symbolen geworden die al eeuwen lang de Christenheid in zijn greep heeft – en misschien wel afgoderij verraadt. Met name de Rooms-Katholieke Kerk maakt zich hieraan schuldig, maar ook evangelische Christenen hangen steeds meer aan uiterlijke symbolen. Maar moeten...

Lees verder
15 jaar geleden

Pasen 2006. De kleding van de Heer Jezus

Sinds de zondeval dragen de mensen kleding. Toen Adam en Eva gewaar werden, dat zij naakt waren, bekleedden zij zich met schorten uit vijgenbladeren. God verving deze dan door rokken van vellen. Sindsdien vermeldt het Woord van God op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament kledingstukken. Ook over de kleding van de Heer Jezus bericht de Bijbel. En we zingen: “Moet Hij dat spotkleed dragen …. Ja, ik kost Hem die slagen … Ik doe dat kleed Hem...

Lees verder
15 jaar geleden

Bijbelse begrippen – Pascha (3)

Onze Heer Jezus Christus, “het Lam van God “. Behalve het “gedachtenismaal” (avondmaal), dat ons altijd weer aan Zijn dood herinnert, zullen wij ook straks na de opname van de gemeente Hem zien als het Lam “staan als geslacht”. Zoveel plaats neemt het in de gedachten van God in, dat ook na onze opname wij herinnerd zullen worden dat Hij “geslacht” is. Dan zal een loflied door de hemel klinken ter ere van het Lam! Is het niet zeer opmerkelijk...

Lees verder
15 jaar geleden

Bijbelse begrippen – Pascha (2)

Wat hebben we in het Oude Testament toch indrukwekkende “voorafbeeldingen” van het offer van de Heer Jezus Christus, “het lam van God “. Er worden acht pascha-feesten in de Heilige Schrift genoemd. In deze feesten worden ons verschillende elementen getoond, waar vooral “het gedenken” naar voren komt. Wij vieren niet een feest als het pascha, maar onze Heer heeft ook ons een “gedachtenismaal” nagelaten, dat ons altijd weer aan Zijn dood herinnert. Hoe kostbaar voor Hem en voor onze zielen!...

Lees verder