Oud en Nieuw

15 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

Veel heil en zegen …

Van het kerkelijk erf In een artikel in een kerkelijk blad schreef een predikant in zijn vaste rubriek “Bij de achterdeur” begin 2015 het volgende artikel. Dit schreef hij naar aanleiding van Psalm 90 vers 12: “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen”. Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud en alles gaat alweer zijn gewone gang. Van harte wens ik u allen vanaf deze plek veel heil en zegen toe voor 2015. Eeuwen...

Lees verder
8 jaar geleden

Oud en nieuw – je ziel onder je arm?

December 2015. Korte herinnering Het was een gewone dag in de week. Ik besloot om nog een eindje te gaan wandelen maar wist nog niet precies waarheen en waarlangs. Toch ging ik maar op weg en liep enigszins ‘verloren’ langs de gracht. Verloren met betrekking tot welke route ik zou kiezen. Aan het eind van de straat besloot ik linksaf te gaan maar wist eigenlijk niet waarom. Na een kort stukje lopen kwam ik bij de spoorwegovergang niet ver van...

Lees verder
8 jaar geleden

Toen de Tsunami kwam …

Een aangrijpende gebeurtenis die ons aan het eind van dit jaar ertoe brengen kan om ons leven aan de Heer Jezus over te geven, alsmede Hem meer toe te wijden. Laten we daar eens over nadenken … {Frisse Wateren – 18 dec. 2015}. August van Ryn werd geboren in mei 1890 in Nederland en emigreerde als jongeman naar Amerika. Daar bekeerde hij zich op de leeftijd van 20 jaar. Vijf jaar later ging hij full-time in de dienst van zijn...

Lees verder
10 jaar geleden

Wat wensen wij voor het nieuwe jaar?

 Wát wensen wij eigenlijk? “Wat de rechtvaardigen wensen, brengt enkel geluk; wat de goddelozen hopen, loopt uit op toorn” (Spreuken 11:23 – NBG). Deze woorden zijn zo waar als maar wat. Ze komen ook uit de bijbel, dus dat kan ook niet anders. Een rechtvaardige is iemand die gerechtvaardigd is door het geloof in God. Omdat het recht over de Heer Jezus Christus vaardig geworden is, en daardoor vrede gemaakt is door Hem, heeft een ieder die in God gelooft...

Lees verder
13 jaar geleden

Gods Zegen in het nieuwe jaar 2011!

GODS ZEGEN IN HET NIEUWE JAAR!!! Een bemoediging hebben we allemaal nodig. Maar wie kan dat beter geven dan Jezus Christus Zelf, Die ons niet alleen kent maar ons ook altijd ziet. Die ons ook in Zijn handen wil dragen. Wij, die duur gekocht zijn door het bloed van het Lam van God. Nooit zal Hij ons meer loslaten omdat Zijn liefde dat verhindert … Hij zal ons nooit begeven en ons nooit verlaten omdat Hij trouw is en nooit...

Lees verder
14 jaar geleden

Gods zegen in het nieuwe jaar 2009!!!

2009. Om u te bemoedigen het volgende lied uit de bundel Geestelijke Liederen:   Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand, ik wens niet anders meer; ‘k vertrouw aan U mijn leven toe, aan U alleen, o Heer. Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand en hoe zij mogen zijn, U weet wat ’t beste voor mij is, ’t zij nacht of zonneschijn. Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand; ik vrees niet, want ik weet: mijns Vaders hand veroorzaakt...

Lees verder
14 jaar geleden

Nieuwjaar: Wanneer is mijn laatste dag?

Nieuwjaarsgedachten 2009-2010 “Loof de HEERE mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden” (Psalm 103:2). Als u wist dat vandaag uw laatste dag zou zijn, wat zou u dan nog doen? Juist in deze dagen kan zo’n vraag ons bezig houden. Onze gedachten gaan dan vaak uit naar onvervulde verlangens. Met weemoed en pijn in ons hart denken we aan dat, wat we nog zo graag in vervulling zouden willen zien gaan. Herstel van verbroken relaties, beëindigen van ruzie met...

Lees verder
15 jaar geleden

Ter overdenking …

In het leven van een kind van God kan er zoveel gebeuren dat het loflied verdwijnt. We vergeten wat de Heer allemaal gedaan heeft in ons leven en zijn gevangen door onze omstandigheden. We zien alleen nog maar diepe afgronden die ons dreigend aangapen vanuit de diepten. We dreigen daarin ten onder te gaan. Hoe kunnen we daaraan ontkomen? Wat moet ik doen? … “Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in Mij is, Zijn heilige Naam. Loof...

Lees verder
15 jaar geleden

Engelen in actie …

25 december 2008. De ‘come back’ van de engelen is vandaag heel duidelijk te bespeuren. Zij zijn weer helemaal terug van weggeweest. Dit past ook helemaal in de “reli-rivival”, het zogenaamde “religieuze herstel”. Je mag vandaag weer over God praten in Nederland. Zelfs in de media. Maar … spreek niet over de Heer Jezus Christus en helemaal niet dat Hij de enige Weg is tot redding van verloren zondaars. Dit past niet in ‘reli-rivival’! Dat was toen … heel lang...

Lees verder
15 jaar geleden

Oud en nieuw: Op reis naar de eeuwigheid

Enkele oudejaars-gedachten. U kent misschien wel het kinderspelletje: “Ik ga op reis en ik neem mee …”. Met een groep is dat best een leuke test om te zien hoeveel wij kunnen onthouden. Om de beurt moet je dan zeggen wat je buurman meeneemt + wat de anderen die al geweest zijn meenemen. Als je met z’n tienen bent moet je aan het eind van de eerste ronde al 10 dingen onthouden en opnoemen. Het gaat ongeveer als volgt: ‘Ik...

Lees verder