10 jaar geleden

Gods Zegen in het nieuwe jaar 2011!

GODS ZEGEN IN HET NIEUWE JAAR!!!

Een bemoediging hebben we allemaal nodig. Maar wie kan dat beter geven dan Jezus Christus Zelf, Die ons niet alleen kent maar ons ook altijd ziet. Die ons ook in Zijn handen wil dragen. Wij, die duur gekocht zijn door het bloed van het Lam van God. Nooit zal Hij ons meer loslaten omdat Zijn liefde dat verhindert … Hij zal ons nooit begeven en ons nooit verlaten omdat Hij trouw is en nooit zal laten varen het werk van Zijn handen … Alle moeiten en alle verdriet brengt ons ‘nader tot Hem’. Dat mogen we zeker weten. Geliefde brusters, is dat niet bemoedigend?

Om u te bemoedigen het volgende wat onze Heer en Heiland eens gezegd heeft:

“DIT HEB IK TOT U GESPROKEN, OPDAT U IN MIJ VREDE HEBT. IN DE WERELD HEBT U VERDRUKKING; MAAR HEBT GOEDE MOED: IK HEB DE WERELD OVERWONNEN”

(Joh. 16:33).

 

Nader tot U …
 Als ik maar weet, dat hier mijn weg
door U, Heer, wordt bereid;
en dat die weg, hoe moeilijk ook,
mij nader tot U leidt.
Nader tot U, nader tot U,
nader, mijn Heiland, tot U!
Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.

Als ik maar weet, dat ook voor mij
de Heer aan ‘t kruishout stierf,
en dat die Heiland ook voor mij
een levenskroon verwierf.
Nader tot U, nader tot U!
nader, mijn Heiland tot U!
Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.

Als ik maar weet, Uw liefde, o Heer,
vertroost mij dag aan dag,
dan dank ik U, wat ook mijn lot
op aarde wezen mag.
Nader tot U, nader tot U,
nader, mijn Heiland, tot U!
Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.

Als ik maar weet, ook als op aard’
mij droefheid wacht of kruis,
dat ieder kruis mij nader brengt,
bij ‘t eeuwig Vaderhuis.
Nader tot U, nader tot U,
nader, mijn Heiland, tot U!
Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW