13 jaar geleden

Gods zegen in het nieuwe jaar 2009!!!

2009.

Om u te bemoedigen het volgende lied uit de bundel Geestelijke Liederen:

 

Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand,
ik wens niet anders meer;
‘k vertrouw aan U mijn leven toe,
aan U alleen, o Heer.

Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand
en hoe zij mogen zijn,
U weet wat ’t beste voor mij is,
’t zij nacht of zonneschijn.

Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand;
ik vrees niet, want ik weet:
mijns Vaders hand veroorzaakt nooit
Zijn kind onnodig leed.

Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand;
ik rust nu in Uw trouw
tot ik dit aards toneel
verlaat en uw gelaat aanschouw.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW