Kerst

28 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 jaar geleden

Wanneer God een plan heeft …

Belevenis in Canada 2013-08-25 Een bijzondere belevenis in Canada Na mijn prediking over ‘de koningin van Scheba’ in Schanzenfeld (Canada) in de provincie Manitoba (Oost-West midden van Canada) op zondag 25 augustus 2013, kwam een vriendelijke vrouw van ongeveer 40 jaar naar me toe en deed mij de groeten van haar schoonmoeder, die in Wolfenbüttel (ca. 20 km van Braunschweig) woont. Daarbij kwam  een geschiedenis aan het rollen, die in alle details slechts onze Vader in de hemel bedacht kon...

Lees verder
11 jaar geleden

“… U zult Hem de naam Jezus geven …”

– Mattheüs 1:21b; Lukas 1:31b – JEZUS NaAm Namen hebben in de Bijbel vaak een veelzeggende betekenis. De namen van veel personen en plaatsen zeggen of onthullen iets over de betreffende personen of plaatsen. In een aantal gevallen spreekt de naam van een persoon of plaats onmiskenbaar van Gods raadsbesluit(en) met deze persoon of plaats. Heel duidelijk zien we dat bijvoorbeeld bij de naamsverandering van Abram: “U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten,...

Lees verder
12 jaar geleden

Een korte advent- en kerstboodschap

“Jezus Christus spreekt: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben” (Joh. 10:10). Als het advent- en kerstseizoen ons herinneren aan de geboorte en de menswording van de Zoon van God, dan moet dat meer dan dennengroen en geurkaarsen zijn. Maar in de meeste gevallen is het een familiefeest, waarvan de religieuze wortels zich sinds vele jaren niet meer verdiept hebben. Daarbij moeten we toegeven dat de familie vandaag niet meer zo stevig geworteld is en de individuele...

Lees verder
13 jaar geleden

Rinus laatste Kerstfeest

Het is een donkere avond. Dikke, grauwe wolken pakken zich samen en het is maar goed dat de straat lantaarns branden, want anders zou je geen hand voor de ogen kunnen zien. Niet dat er veel lantaarns in de straat staan, maar die paar die er staan, geven net voldoende licht om te zien waar je loopt. Het is een heel verschil met de winkelstraten verderop, daar is het één en al licht. Daar merk je ook niet veel van...

Lees verder
14 jaar geleden

Maria – een jonge vrouw staat ter beschikking van God

Een vroom joods meisje droomt van geluk en een toekomst met haar verloofde, de timmerman Jozef. Waarin steekt Maria af onder andere vrouwen? Afkomst? Rijkdom? Maatschappelijk aanzien? Nee, zij is een eenvoudig jong meisje in Israël. Maar in de ogen van God heeft Maria iets, wat haar van anderen onderscheidt. En dan komt alles anders, dan verwacht. Plotseling wordt Maria uit haar gedachten opgeschrikt. Ze heeft een ontmoeting met een engel, en de boodschap van God dringt zich op aan...

Lees verder
17 jaar geleden

De ster van Bethlehem

De vraag naar de ster van Bethlehem heeft al veel gemoederen bezig gehouden. Wat is er dan met deze ster op zich aan de hand? Was het uit astronomisch oogpunt een conjunctie [1] van bepaalde sterren, en wel van Jupiter en Saturnus, zoals de beroemde wiskundige en hof-sterrenkundige Johannes Kepler in het jaar 1603 meende te hebben uitgevonden? Maar eerst willen we eens de versen in Mattheüs 2 lezen, waar de evangelist over deze ster bericht: “Toen nu Jezus was...

Lees verder
17 jaar geleden

De prediking van een kerst-cactus

December 2006. De donkere dagen voor kerst zijn al weer aangebroken. Tijd om misschien eens stil te staan en je eens te bezinnen … je af te vragen: waar ben ik eigenlijk mee bezig? op deze afbeelding zie je iets van rust. Echte rust vinden we bij de Bron, de Heer Jezus. Neem de tijd om bij Hem te vertoeven … laat nu alles eens even los … zelfs een kerst-cactus kan daarover iets leren … Het leven op aarde...

Lees verder
19 jaar geleden

Rondom u zijn mensen

Een blok beton, 12 verdiepingen hoog, elke verdieping met allemaal gelijke vakken aan een lang looppad: galerijwoningen. Kil en koud en onpersoonlijk. Maar achter elke deur was het eigen leven. Bruisend als het grotere gezinnen betrof, aanmerkelijk stiller op het eind van de gangen, waar de drie-kamerflats waren, voor alleenstaanden of echtparen zonder kinderen. Achter elke deur was wel iets wat verdriet gaf, want elk huis heeft immers zijn kruis. Toch, niemand wist het van de ander. In een woning...

Lees verder