Eenheid

49 artikelen over dit onderwerp gevonden
11 jaar geleden

Christelijke eenheid (1)

Hoofdstuk 1 Eenheid en het getuigenis “Hierdoor zullen allen inzien …” (Joh. 13:35). “opdat de wereld gelooft …” (Joh. 17:21) {4e herziene druk Voorhoeve Vertaling}. Sommige veldslagen zijn al verloren voordat er een schot wordt afgevuurd. Andere worden slechts gedeeltelijk gewonnen en veel vijandelijk grondgebied wordt niet bezet vanwege sabotage. Om een ander beeld te gebruiken, sommige gebouwen die veel tijd, geld en arbeid gekost hebben worden bouwvallig, omdat er iets mis is met het fundament. Vroeg of laat worden...

Lees verder
11 jaar geleden

Gods plan met de gemeente nu

“… opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere” (Ef. 3:10,11). De Heilige Geest is zeer praktisch. Hij heeft niets aan mensen die in een wereld van dagdromen leven, die verstandelijke kennis van de bijbelse waarheden hebben, maar ze niet uitwerken in hun leven. Daarom is een van de treffende woorden in...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (7)

Deel 2 Hoofdstuk zeven Wij weten dat de tabernakel in elk detail een uitdrukking was van de Heer Jezus. In de nieuwe bedeling begint alles met een uitdrukking van de Heer Jezus. Daarom zijn de vier evangeliën, die geschreven werden na de meeste van de brieven, aan het begin van het Nieuwe Testament gezet. Ze bevatten een uitdrukking van de Heer Jezus. Hij is daar als Gods model voor Zijn aanwezigheid. God heeft ons het model laten zien, en wel...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (6)

Deel 2 Hoofdstuk zes “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden” (Joh. 4:23). “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest ..”. (Hebr. 4:12). We hebben gezien dat het onderwijs en de werken van de Here Jezus alles te maken hebben...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (5)

Deel 2 Hoofdstuk vijf “En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen” (Ex. 25:8). “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid”  (Joh. 1:14).Zoals we in het vorige hoofdstuk al gezien hebben, is de aanwezigheid van de Heer in ons persoonlijk leven, in ons gemeenteleven en in al het werk...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (4)

Eenheid Deel 1 Hoofdstuk vier “Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld” (Joh. 1:14). Christus, de Zoon van God, is de tabernakel van God. De woonplaats van God is in Zijn Zoon, nu en tot in alle eeuwigheid. Niet als type, maar in werkelijkheid; niet een tijdlang, maar alle eeuwigheid door. Christus is Gods tabernakel. Zijn naam is Immanuël, “God met ons”. Zijn bediening was en is de dienst van de tabernakel. Zijn offer, Zijn kruis was...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (3)

Eenheid Deel 1 Hoofdstuk III Lezen: Johannes 4 vers 19-23; Exodus 25 vers 8; Johannes 1 vers 14. We willen proberen achter alles wat het christendom nu geworden is, het wezen, het fundamentele principe daarvan te vinden. Ik denk dat we allemaal wel zien dat het christendom een systeem is geworden, door de mens opgebouwd. Al gauw nadat de apostelen gestorven waren, begonnen de mensen hun hand te leggen op het christendom. Ze maakten van de bijbelse waarheden een vast...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (2)

Eenheid Deel 1 Hoofdstuk II “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Joh. 4:23,24). Ons onderwerp is de fundamentele principes van het werk van God. Er is één ding dat we moeten erkennen en accepteren. En dat is dat voordat de apostelen hun werk op aarde...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (1)

Eenheid Deel 1 Hoofdstuk I “… opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn” (Joh. 17:21). In dit hoofdstuk vinden we het gebed van de Here Jezus vlak voordat Hij aan het kruis ging. In dat gebed staan deze woorden, waarvan ik vooral de belangrijke woorden aan het eind wil onderstrepen: “… één zullen zijn”. Dan gaan we naar Mattheüs 27:46. “Ongeveer op het negende...

Lees verder
12 jaar geleden

Door mijn Geest (4 – slot)

Christus, de enige ware vrijheid Hoe ontving Paulus zijn apostelschap? We lezen: “Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou …” (Gal. 1:15,16). En dan: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het...

Lees verder