Eenheid

49 artikelen over dit onderwerp gevonden
12 jaar geleden

Door Mijn Geest (3)

Openbaring van Jezus Christus We hebben gezegd dat er twee basis-dingen waren die we wilden bespreken voordat we naar de inhoud van de Galatenbrief zouden gaan. We willen nu het tweede punt noemen. De brief is grotendeels gebaseerd op dit tweede punt, namelijk Paulus zelf en zijn apostelschap. Het is opvallend wat een grote plaats de apostel zelf inneemt. Hij zegt heel veel over zichzelf. We zien de man achter de brief, achter het evangelie. Paulus doet dat met een...

Lees verder
12 jaar geleden

Door Mijn Geest (2)

Een aards systeem of een hemelse werkelijkheid Onder de nieuwtestamentische geschriften is er een die van het grootste belang is met betrekking tot het wezen van het christendom. Dat is de brief aan de Galaten. Paulus nam zijn pen ter hand om deze brief te schrijven met een intense vastbeslotenheid om eens en voor altijd deze belangrijke kwestie op te lossen. In deze zes hoofdstukken gaf hij de essentie van het christendom weer. Ik geloof niet dat de apostel ooit...

Lees verder
12 jaar geleden

Mijn gemeente – welke gemeente? (2 – slot)

In de samenkomsten (en geschikte andere gelegenheden) is iedereen als gast welkom, die zich voor het geloof interesseert. Net zoals Christus Zelf nodigen de brusters* uit: “Komt en ziet” (Joh. 1:39), en net zoals Hij zoeken zij actief de verlorenen (verg. Luk. 15). De opname in de volle gemeenschap inclusief het breken van het brood heeft voorwaarden; zij geldt dan niet alleen plaatselijk, maar omdat de plaatselijke vergadering {gemeente, kerk – vertaler} representant van het hele lichaam is {zie 1e...

Lees verder
13 jaar geleden

Mijn gemeente – welke gemeente? (1)

Kent u dat? Er heeft zich iemand tot God bekeerd. Hij heeft vreugde, leeft en groeit op in het geloof, krijgt persoonlijke ervaringen met God. Op een gegeven ogenblik komt hem of haar in gedachten: Ik heb gemeenschap met andere kinderen van God nodig. Ik wil mij bij een gemeente aansluiten. Maar – welke? Een blik in de “gele gids” (en daarboven uit) is verwarrend: Tig gemeenten – kan ik er één voor mij uitzoeken? Hebben alle gelijk? In het...

Lees verder
14 jaar geleden

Eenheid onder de kinderen van God (2)

Eenheid in de praktijk We hebben al enkele gevolgen gezien van ware eenheid, namelijk gemeenschap hebben. Hoe is dat bij ons? We citeren opnieuw de tekst waarop we nu nog wat verder in hopen te gaan. “Ik vermaan u dan, …. dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen, terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met lankmoedigheid elkaar in liefde verdraagt [en] u beijvert de eenheid van de Geest te bewaren in de band3 van de vrede:...

Lees verder
14 jaar geleden

Eenheid onder de kinderen van God (1)

Voor we iets over de eenheid schrijven, bepaal ik u eerst bij een ernstig lied dat zich ootmoedig buigt onder de verdeeldheid van de kinderen van God. Wij kunnen natuurlijk die eenheid, waarvan zo bedroefd weinig te zien is, ook verdoezelen of eenvoudigweg negeren. Maar een ieder die zich ook maar enigszins bewust is van de gedachten van God op dit punt, zal ongetwijfeld kunnen instemmen met dit lied, dat ons oog ook richt op de toekomst. De wens van...

Lees verder
15 jaar geleden

Profetische bediening (4)

Deel 2 Hoofdstuk drie Een stem die men kan missen “Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, hebben, omdat ze Hem niet kennen, noch de stemmen der profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, deze door hun oordeel vervuld” (Handelingen 13:27, Engelse Vertaling). Deze tekst is van grote betekenis en omvat een heel stuk geschiedenis. Maar de onmiddellijke betekenis ervan is, dat als deze mensen – zij die te Jeruzalem wonen en hun oversten – werkelijk de dingen van God...

Lees verder
18 jaar geleden

Gemeente van God (4)

Een wereldwijde eenheid (deel 1) Tot het Christen-zijn behoort ook het “met elkander” als Christen in de gemeente (vergadering1, kerk) van God (dat was het thema van deel I). En deze Christenen zijn weliswaar helaas in talloze groepen versplinterd, maar God ziet voortaan slechts één gemeente, namelijk de Zijne (dat hebben we in deel III gezien). In dit vierde deel van deze serie willen wij gemeenschappelijk iets over de gemeente in haar wereldwijde aspect leren. Beelden van de gemeente van God...

Lees verder
18 jaar geleden

De gemeente van God (1)

In het jaar 2000 werd in de Verenigde Staten een geloofsverklaring gepubliceerd over de inhoud van het Christelijk geloof. De titel was:”This is what we believe” . Tal van Christelijke leiders – de “gewone leek” wordt ook in dit soort zaken genegeerd – uit verschillende denominaties steunden dit en zetten hun handtekening. Onder hen waren bekende namen als Billy Graham, Bill Hybels, John MacArthur, J.I. Packer en John Stott. Begin 2002 werd deze verklaring ook in Nederland gepubliceerd en ondertekend...

Lees verder