Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
17 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (23)

Les 23 Beste cursist(e), God wil dat het volk Israël Egypte gaat verlaten en naar het beloofde land zal gaan. Maar Faraö wil het volk niet laten gaan. Ook na alle plagen die over Egypte gekomen zijn, blijft Faraö bij zijn besluit. Nu, in Exodus 12, openbaart God Zich als Rechter. Alle eerstgeborenen, van mens en dier, zullen sterven. Ook zien we in dit hoofdstuk dat het volk Israël evenmin vrijuit gaat. Ook zij zijn zondig en hebben de dood...

Lees verder
17 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (22)

Les 22 Beste cursist(e), Het veertigjarig verblijf van Mozes in de school van Faraö kon hem niet geschikt maken om zijn volk te redden. Het tegendeel blijkt zelfs uit zijn moord op de Egyptenaar in Exodus 2:12; ook al was hij toen “machtig in woorden en in werken” (Handelingen 7:22). Nee, hij had nog veertig jaar opleiding nodig in de “school van God”. Een eenzame school in de woestijn, tussen de schapen, om geduld en zachtmoedigheid te leren. En nu...

Lees verder
17 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (21)

Les 21 Beste cursist(e), Tussen het laatste hoofdstuk van Genesis en Exodus 1, waar we nu mee verder gaan, zijn de omstandigheden in Egypte erg veranderd. De Faraö, die nu aan het bewind is, en zijn volk, hebben Jozef niet gekend (vers 8). Hij die Egypte gered heeft en een heel volk van voedsel heeft voorzien, is men vergeten. Ook nu in deze tijd, waarin satan de vorst is, heeft men de Redder, Christus Jezus, vergeten! Ook nu moet de...

Lees verder
17 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (20)

Les 20 Beste cursist(e), We gaan nu verder met Genesis 49. Hier lezen we dat Jakob zijn zonen zegent en ook over zijn sterven. Hij is heel eerlijk en open tegen zijn zonen. Natuurlijk is het voor hen niet allemaal fijn om aan te horen. Eerst komt Ruben. Jakob heeft hoge verwachtingen van hem, als eerstgeborene, gehad (vers 3). Maar nu spreekt Jakob over een snelle afloop. En in plaats van de voortreffelijkste onder zijn broers te zijn, wordt hem...

Lees verder
17 jaar geleden

Brengen van tienden (II)

De tienden hebben ons vandaag zeker ook iets te zeggen … Een sociale wetgeving van de ‘bovenste’ plank, kunnen we wel zeggen. Wat een zorg van God voor de Zijnen! En hoe eenvoudig en doeltreffend ook geregeld! … Dit is het tweede deel over dit onderwerp en het is raadzaam om ook (of opnieuw) eerst het eerste deel te lezen. Wel, bekijk het zelf maar eens, het is zeker in deze decembermaand tijdens de vrije dagen een overdenking waard …...

Lees verder
17 jaar geleden

Grote dingen die wij niet begrijpen

December 2005. Wat is er weer veel gebeurd in dit jaar. Rampen, oorlogen, honger, overstromingen … Steeds weer beleven wij catastrofen – grote dingen. En de vraag komt op: Hoe kan een goede God zoiets toelaten? Wij mogen vasthouden: God is rechtvaardig. Hij is licht en liefde. Ook wanneer wij menige gebeurtenissen niet kunnen begrijpen, vertrouwen we Hem. Het volgende artikel die dit doel dient, is een verkorte samenvatting van een in het Frans verschenen bijdrage. Waarom zoveel doden? –...

Lees verder
17 jaar geleden

Vrijheid (ruimte) of slavernij?

Wat een voorrecht is het dat we nog steeds in dit land als Christenen onze God en Vader en onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in vrijheid mogen dienen. Wat doen wij hiermee? Of dienen wij ons vlees? Als wij de Heer Jezus die ruimte in ons leven geven die Hem toekomt, zullen wij in de “ruimte wandelen” en “maakt” Hij ons ruimte. Dat geeft ruimte om Hem “welbehaaglijk” te wandelen. Wat betekent in onze tijd en in ons land...

Lees verder
17 jaar geleden

Nikolaas – een legende

Ook bij onze Oosterburen – Duitsland – kent men de naam Nikolaas, zoals wij Sint Nicolaas kennen. Hoewel daar de datum 6 december schijnt te zijn. Aangezien er veel overeenkomsten zijn, is het interessant en leerzaam dit eens nader te beschouwen. Hoe gaan wij om met dit soort gebruiken? Hoe is onze inzet om onze kinderen in deze tijd van passiviteit, fijne en goede jeugdherinneringen te bezorgen? Zoeken wij ook hierin de wil van de Heer in het gebed? Nikolaas...

Lees verder
17 jaar geleden

De liefde van God en … kunnen broeders ook samenwonen?

“Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen”. Dat geldt ook voor vandaag! Psalm 133:1-3: “Een lied Hammaäloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen. Het is, gelijk de kostbare olie op het hoofd, neerdalende op de baard, de baard van Aaron, die neerdaalt tot op de zoom van zijn klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, [en] die neerdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar de zegen...

Lees verder
17 jaar geleden

Zendings- en evangelisatieconferentie (V)

Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatieconferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk heb je de eerste vier artikelen in de vorige nummers ook gelezen. Zo niet, dan raad...

Lees verder