Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
17 jaar geleden

Zendings- en evangelisatie-conferentie (VI)

Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatie-conferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk heb je de eerste vijf artikelen in de vorige nummers ook gelezen. Zo niet, dan raad...

Lees verder
17 jaar geleden

Vrienden in nood (I)

David moet met verschillende van zijn getrouwen vluchten. Zijn zoon Absalom heeft een revolutie tegen zijn vader op touw gezet, om de koningstroon in bezit te nemen. Daarbij schrikt hij voor niets terug, zelfs niet voor de dood van zijn vader. David zoekt oostwaarts van de Jordaan in de woestijn zijn toevlucht. Bij de haastige vlucht was natuurlijk geen tijd, zich nog toereikend met levensmiddelen en andere hulpgoederen toe te rusten. Zo kunnen wij ons goed voorstellen, dat er heel...

Lees verder
17 jaar geleden

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (IV – slot)

Hoe de vijand op listige wijze binnendringt laat ook dit laatste deel, dat over de invasie van de mystiek gaat, ons zien. De ontwikkelingen binnen de evangelische wereld zijn bijzonder zorgwekkend. Laten we terug keren tot de Bijbel, alleen de Bijbel! Laten we daarvoor bidden en alles wat ons verhindert – dus ook verkeerde leringen – wegdoen. “Alle Schrift is van God ingegeven en nuttig om te leren …”. Er staat niet “Alle gevoel …”. Sola Scriptura!! Inhoudsopgave Gericht op...

Lees verder
17 jaar geleden

Hoofdschap en hoofdbedekking (III)

We gaan weer verder met dit onderwerp uit 1 Korinthe 11 (zie ook nummer 38 en 39) dat lijnrecht ingaat tegen de geest van deze tijd. Als het over deze dingen gaat, is men bijzonder snel bereid om het af te doen met “middeleeuws” of “onderdrukkend” of “niet meer van deze tijd”. Toch kent de Bijbel gewoonten (inzettingen, zie 1 Korinthe 11:2). Deze zouden wij daarom ook moeten kennen en ons daaraan ook moeten onderwerpen. Tradities zijn namelijk per definitie...

Lees verder
17 jaar geleden

De Gouden kandelaar (5)

 Hebben wij ook wat door te geven? Hoe is het met onze eerste liefde? Wat – of Wie – ziet de omgeving in mij? Leef ik, wandel ik door de Geest? Enkele zeer indringende vragen die ons juist in de donkere dagen voor kerst wel mogen bezighouden. Het leven in de Geest (3) Stromen van levend water Op de laatste en grootste dag van het Loofhuttenfeest stond Jezus daar en riep: “Zo iemand dorst heeft, hij kome tot Mij; hij...

Lees verder
17 jaar geleden

Vrucht van de Geest in het huwelijk

Hoe is het met de huwelijken onder de Christenen gesteld? Raken we niet een beetje gewend aan al die “gestrande” huwelijken en alle ellende die daaruit voortkomt? Wat een trauma’s onder de kinderen? Hoe komt dat toch allemaal? Moeten wij misschien ons huwelijk ook eens onder de loep nemen? Misschien is het een goed idee dat nu eens te doen aan de hand van de Bijbel. We zullen dan merken dat dit niet vrijblijvend is. Liefde Bij huwelijken zijn soms...

Lees verder
17 jaar geleden

De eindtijd (1)

December 2005. “Israël moet van de kaart”. “Israël moet maar verkassen naar Duitsland of Oostenrijk”. “De holocaust is een fabel”. Dit soort uitlatingen komen in onze dagen uit Iran, waar de fundamentalistische Islam heerst. Het is duidelijk wat deze heersers bedoelen: Weg met dat lastige volk! Maar zou dat ook de bedoeling van God zijn? Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Frederik de Grote schijnt eens een hofmaarschalk het bevel te hebben gegeven, hem een bewijs te geven van het...

Lees verder
17 jaar geleden

Het marketing christendom – een toetsing (I)

Begin jaren zestig is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels “the Church Growth Movement”. De beweging heeft verschillende takken. Het is de bedoeling om de tak waartoe Rick Warren (Saddleback) en Bill Hybels (Willow Creek) behoren te onderzoeken en te toetsen aan de bijbel. Rick Warren en Bill Hybels 1. Inleiding Het kenmerkende van de tak die we onderzoeken is het toepassen van marketingtechnieken en filosofie op het uitdragen van het evangelie. De pionier van deze richting is...

Lees verder
17 jaar geleden

Sta stil …

“Sta, en aanmerk de wonderen van God” (Job 37:14). “Sta eens stil”, zegt Elihu tegen Job. Juist in deze weken hebben we misschien wel behoefte om eens stil te staan en ons leven wat dichterbij bekijken. Elihu voegt eraan toe: “… en let op de wonderen van God”. Deze korte overdenkingen zijn bedoeld om je daarmee te helpen. Immers alleen in het licht van het Woord van God kan “stilstaan” ons “vooruit helpen” naar de Heer Jezus toe en …...

Lees verder
17 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (24)

Les 24 Beste cursist(e), In Exodus 13 lezen we dat de Heere wil, dat het volk Israël zich zal blijven herinneren aan het Pascha (= veilig achter het bloed), maar ook aan de ongezuurde broden (= heilig te leven in afzondering van het kwade). De Heere zegt direct in het tweede vers: “Heilig Mij alle eerstgeborenen … dat is het Mijne”. De Heere heeft recht op hen die Hij verlost heeft. Ook vandaag de dag zijn er gelovigen, vaak ook...

Lees verder