Geloof

186 artikelen in deze categorie gevonden
13 jaar geleden

Genezing en vergeving (4 – slot)

Niet door het verbergen van het boze, maar door het openen van zijn hart bevrijdt hij zijn geweten, misschien ook zijn lichaam” … JND III. Het gebed voor elkaar “Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde....

Lees verder
13 jaar geleden

Genezing en vergeving (3)

Vele ziekten, in bijzonder psychisch lijden, worden veroorzaakt door niet in het reine gebrachte zonden. Psychologie en psychiatrie zullen hier geen effect hebben. Alleen de God passende belijdenis van verborgen zonden, tot aan hoogmoed en eigenzinnigheid toe. Dit en nog meer in verband met genezing en vergeving … Het zalven met olie “En gij hebt de zalving van de Heilige” (1 Johannes 2:20). “En wat u betreft, de zalving die gij van Hem ontvangen hebt, blijft in u en gij...

Lees verder
13 jaar geleden

Genezing en vergeving (2)

Genadegaven van de genezing waren ‘tekenen’, waardoor de macht van God voor en aan ongelovigen werd geopenbaard. Als kind van God weten we dat we in Zijn liefdevolle en zorgvolle Vaderhanden zijn en zijn wij niet aangewezen op machtsopenbaringen van God. Dit is van kostbare waarde. Wat vindt er dan plaats tijdens zo’n bezoek? Ten eerste gebed; ten tweede het zalven met olie. Of het zalven nu eerst komt of dat er eerst gebeden wordt lijkt niet helemaal duidelijk te...

Lees verder
14 jaar geleden

Het geloof van Noach

We leven vandaag in een tijd die verschrikkelijk veel overeenkomsten heeft met de dagen voor de zondvloed. Daarom hebben wij ook het geloof van Noach nodig, zoals het ons in Hebreeën 11:7 voorgesteld wordt. Het geloof neemt aan, wat God zegt, omdat God het zegt. Zijn wij ook zo trouw als Noach die ondanks alles door ging en God gehoorzaamde door de ark te bouwen? Is ons geloof “dood” of “springlevend”? “Door het geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke...

Lees verder
14 jaar geleden

Waarom?

 “Pas geleden hoorde ik in een prediking over beproevingen en moeilijkheden dat het niet juist zou zijn, God naar het “waarom?” te vragen. Veel meer zou men moeten vragen: “Waartoe?”. Deze vaststelling heeft mij erg onrustig gemaakt, omdat ik al vaker deze vragen in mijn aanhoudende problemen aan God gesteld heb, waarom Hij de omstandigheden niet verandert. Ik denk nu dat het mij wel nooit zal lukken zonder deze vraag te zijn, en daarom ook geen goede Christen ben”. Misschien...

Lees verder
14 jaar geleden

Sta stil …

“Sta, en aanmerk de wonderen van God” (Job 37:14). “Sta eens stil”, zegt Elihu tegen Job. Juist in deze weken hebben we misschien wel behoefte om eens stil te staan en ons leven wat dichterbij bekijken. Elihu voegt eraan toe: “… en let op de wonderen van God”. Deze korte overdenkingen zijn bedoeld om je daarmee te helpen. Immers alleen in het licht van het Woord van God kan “stilstaan” ons “vooruit helpen” naar de Heer Jezus toe en …...

Lees verder
14 jaar geleden

Op bergen en in dalen, ja overal is God!

Wie is dat nog niet opgevallen? Het gaat altijd omhoog en omlaag. Ik denk nu niet aan het leven in het algemeen, maar aan het leven van een gelovige. Er schijnt geen stilstand te zijn, noch op de “hoogte” noch in het “dal” (God zij dank!). Is dit “op en neer” iets wat normaal is of moet men daartegen iets ondernemen? In het bijzonder pasbekeerden staan vaak voor deze vraag. Hoe is het met onze gemeenschap met onze Heer? Op...

Lees verder
14 jaar geleden

Kom in mijn hart … Een meditatie

Zoals we Openbaringen 3:20 ook kunnen toepassen vinden we in deze meditatie. “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd1 met hem houden en hij met Mij” (Openbaring 3:20). Zie – je (geestelijke) oog moet opengaan. Is jouw geestelijke oog al open, heb jij al door dat God aan de deur van je hart klopt? Soms kun je ziende blind zijn en...

Lees verder
15 jaar geleden

Vergeet geen van Zijn weldaden

Exodus 7:1-15:21 Zingen begeleidt het hele leven van een Christen. Soms zingen we zachtjes, omdat we verdrietig zijn, of we zingen zelfs helemaal niet, en een andere keer zingen we van vreugde luidkeels, zodat iedereen het horen kan. Zingen is zeer met onze innerlijke gemoedsstemming verbonden (Jakobus 5:13). Er zijn momenten dat er meer redenen zijn om te huilen dan om te zingen. Toch worden we opgeroepen, op de Heer te zien en Hem met onze liederen te danken, te...

Lees verder
15 jaar geleden

Zonder Mij kunt u helemaal niets doen

Johannes 15:5 Gaat het jouw ook zo, dat je soms door niet-Christenen met beweringen en vragen wordt aangevallen, die je aanvankelijk “monddood” maken? Onze verlegenheid is echter vaak ook Gods gelegenheid! Daarom willen wij enerzijds op zulke momenten allereerst beslist de Heer om wijsheid vragen en daarna zo antwoorden, dat het evangelie dan ook doorgegeven wordt wanneer wij de vraag zelf niet of slechts gedeeltelijk kunnen beantwoorden. Maar aan de andere kant is het goed, wanneer wij ook de visies...

Lees verder