Verloving

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
17 jaar geleden

Taboes in de verlovingstijd?

In deze tijd van onbeperkte grenzen … Zijn er dan grenzen? Ja, zegt de Bijbel. Dat deze wereld in zijn onbeschaamdheid de grenzen verlegt in overeenstemming met haar karakter, namelijk duisternis, wil nog niet zeggen dat Christenen dit ook moeten doen. Ondanks de roep om alle taboes te doorbreken zegt God: Luister naar Mijn stem! … Grenzen in de verlovingstijd of in de periode van vaste verkering. De verloving, of zoals dat in sommige kringen vaste verkering heet, heeft bij...

Lees verder
18 jaar geleden

Verloving (4 – slot)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. Nadat ik begonnen was de Heer te vragen, mij op Zijn tijd te tonen, of, met wie en wanneer ik moest trouwen, werden voor mij de verzen uit Psalm 37 erg belangrijk: “Vertrouw op de HEERE”. Principieel vertrouwen met betrekking tot de zondenvergeving en redding heb ik Hem betoond. Vertrouw ik Hem nu ook in de alledaagse dingen? “… en doe het goede”. Aan wie en wat...

Lees verder
18 jaar geleden

Verloving (2)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. I. Vrije beslissing of voorbestemming? In verband met het thema “partnerkeus” zou ik graag allereerst enkele gedachten over de tot hiertoe geuite opvatting uiten, dat er “op de hele aarde slechts één partner is die God voor ons bestemd heeft, die Hij ons toebedeelt. Het hele probleem ligt slechts daarin, deze te vinden”. Als het zo was, zou de partner om zo te zeggen “voorgeprogrammerd” zijn.Zou men...

Lees verder
18 jaar geleden

Verloving (3)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. Er zijn enkele plaatsen in Gods Woord die in zeer samengeperste vorm wezenlijke aanwijzingen tot het thema partnerschap/verloving geven. Ik zou graag op Spreuken 30:18-19 willen wijzen: “… te wonderlijk …: … de weg van een man bij een maagd”. Misschien is het nuttig verschillende accenten te leggen bij enkele uitspraken van dit vers en deze op een rijtje te zetten. I. “… de WEG van een...

Lees verder
18 jaar geleden

Blijvend geluk in het (jonge) huwelijk – een droom?

“Just married”: Het huwelijksfeest is voorbij. Tijdens de huwelijksreis hebben de pasgehuwden elkaar al wat beter leren kennen. En dan begint het dagelijks leven van het jonge huwelijk: Een spannende tijd van aan elkaar wennen, van het aanpassen aan de huwelijkspartner. Een paar haken en ogen die (niet alleen) in het jonge huwelijk opduiken, maar ook handreikingen voor een gelukkig samenzijn, willen we in dit korte artikel overdenken. Leidraad daarbij zijn enkele verzen uit 1 Korinthe 7. Huwelijk – Voor...

Lees verder
18 jaar geleden

Huwelijkspartner (3)

In deze artikelen zouden we graag aan allen die ongehuwd zijn, willen laten zien dat er een betere weg is om een huwelijkspartner te vinden dan de wereld wil leren, namelijk de “weg van God”. Dat klinkt eenvoudig maar … vinden we dat ook wel eenvoudig? … De beste weg van God in het kiezen van een huwelijkspartner ” … zou ik u geen rust zoeken, dat het u welga?” (Ruth 3:1) In deze artikelen zouden we graag aan allen...

Lees verder
18 jaar geleden

Is liefde blind?

Uitgangspunt: Filippi 4: “Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenkt dat”. Inleiding Van afspraken zals wij die vandaag kennen, wordt in de Schrift niets gezegd1, evenwel moet men zich bij een afspraak steeds in overeenstemming met de Schrift gedragen. God heeft ons zo geschapen dat wij ons tot het andere geslacht aangetrokken voelen en daarom...

Lees verder