Trouwen

8 artikelen over dit onderwerp gevonden
13 jaar geleden

For Girls only

Een bijzondere verzoeking Het is voor een meisje zeker iets fascinerends te ontdekken, dat zij een aantrekkingskracht op het andere geslacht uitoefent. Dan is de verleiding groot om daarmee te spelen. Volledig zonder verplichting, alleen ter zelfbevestiging, en eenvoudig eens om te testen. En als de jonge man “erin trapt” en “ernst maken wil”, laat men hem vallen, op zijn minst hem “aan het lijntje houden”. “Zo heb ik dat niet bedoeld”. Sta me toe ronduit te spreken: Als je...

Lees verder
13 jaar geleden

For Boys only

God geeft ons de spanningen van de ontwakende seksualiteit, om daardoor rijper te worden. Het vers uit Klaagliederen 3 (vs. 27) is ook hier van toepassing: “Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt”. Met onaangenaamheden om te kunnen gaan, spanningen te beheersen, behoort tot het rijpingsproces van het volwassen worden. De zelfbeheersing begint al met de ogen. Job had “een verbond” met zijn ogen gemaakt om niet naar een meisje te kijken om...

Lees verder
17 jaar geleden

Geslachtsgemeenschap alleen in het huwelijk? (1)

Naar aanleiding van een vraag van enkele lezers en vanwege de actualiteit willen wij vanuit het Woord van God proberen iets door te geven over geslachtsgemeenschap. Aangezien geslachtsgemeenschap in onze dagen enerzijds zo gruwelijk te grabbel gegooid wordt en anderzijds het als iets “zeer geheimzinnigs” gehouden wordt, is het goed om hier ook eens aandacht aan te besteden. We zien dat in deze wereld – zeker in het westen – alles om “seks” draait, en wel een zodanige seks die...

Lees verder
18 jaar geleden

Verloving (3)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. Er zijn enkele plaatsen in Gods Woord die in zeer samengeperste vorm wezenlijke aanwijzingen tot het thema partnerschap/verloving geven. Ik zou graag op Spreuken 30:18-19 willen wijzen: “… te wonderlijk …: … de weg van een man bij een maagd”. Misschien is het nuttig verschillende accenten te leggen bij enkele uitspraken van dit vers en deze op een rijtje te zetten. I. “… de WEG van een...

Lees verder
18 jaar geleden

Verloving (2)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. I. Vrije beslissing of voorbestemming? In verband met het thema “partnerkeus” zou ik graag allereerst enkele gedachten over de tot hiertoe geuite opvatting uiten, dat er “op de hele aarde slechts één partner is die God voor ons bestemd heeft, die Hij ons toebedeelt. Het hele probleem ligt slechts daarin, deze te vinden”. Als het zo was, zou de partner om zo te zeggen “voorgeprogrammerd” zijn.Zou men...

Lees verder
18 jaar geleden

Niets anders dan trouwen?

Zijn alleenstaande mensen slechts halve mensen? – Wanneer zij aan menige uitingen of bemoeienissen in hun omgeving denken, zouden zij deze indruk wel kunnen krijgen. Daarom is het gemakkelijk mogelijk dat zij zich tenslotte zelf zo zien. Helaas onderscheiden wij Christenen ons ten opzichte van hen vaak weinig van de wereld. Ook wij denken soms een handje te moeten helpen bij het “geluk” van zulke brusters (= broeders en zusters). Men meent het immers zo goed! Maar het is zeer...

Lees verder
18 jaar geleden

Huwelijkspartner (3)

In deze artikelen zouden we graag aan allen die ongehuwd zijn, willen laten zien dat er een betere weg is om een huwelijkspartner te vinden dan de wereld wil leren, namelijk de “weg van God”. Dat klinkt eenvoudig maar … vinden we dat ook wel eenvoudig? … De beste weg van God in het kiezen van een huwelijkspartner ” … zou ik u geen rust zoeken, dat het u welga?” (Ruth 3:1) In deze artikelen zouden we graag aan allen...

Lees verder
18 jaar geleden

Huwelijkspartner (2)

 Er is maar één ideaal voor het huwelijk dat in de Schrift naar voren komt, en dat is … De beste weg van God (2) “… zou ik u geen rust zoeken, dat het u welga?” (Ruth 3:1). “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn” (Efeze 5:32). Er is maar één ideaal voor het huwelijk dat in de Schrift naar voren komt, en dat is...

Lees verder