12 jaar geleden

For Girls only

Een bijzondere verzoeking

Het is voor een meisje zeker iets fascinerends te ontdekken, dat zij een aantrekkingskracht op het andere geslacht uitoefent. Dan is de verleiding groot om daarmee te spelen. Volledig zonder verplichting, alleen ter zelfbevestiging, en eenvoudig eens om te testen. En als de jonge man “erin trapt” en “ernst maken wil”, laat men hem vallen, op zijn minst hem “aan het lijntje houden”. “Zo heb ik dat niet bedoeld”. Sta me toe ronduit te spreken: Als je het zó niet bedoeld hebt, doe dan ook niet, alsof je het zó bedoeld zou hebben. Daardoor laad je schuld op je.

Dat begint met de ogen. Salomo zegt van zijn bruid: “Gij hebt mij het hart genomen, met een van uw ogen” (Hoogl. 4:9). Een bruid “mag” dat ook. Maar daartoe geldt ook hier – zelfdiscipline. Zoals Job met zijn ogen een verbond maakte (Job 31:1), zo moet ook een meisje om de werking van haar ogen, haar blik, denken en de Heer vragen zich correct te gedragen. Niet alleen met de ogen. Je zou moeten weten dat de mannen sterk en vaak automatisch, zonder een bewust wilsbesluit op seksuele charmes reageren. Wees er duidelijk over het welke signalen je uitzendt. Als je je niet alleen netjes en aantrekkelijk, maar prikkelend en onzedelijk kleedt, bent je misschien de oorzaak voor immorele gedachten door mannen (om niet van iets slechters te spreken). Meer dan eens worden de vrouwen in de Bijbel gevraagd zich zedelijk te kleden (1 Tim. 2:9; 1 Petr. 3:3-5).

God kent je vurig verlangen

Het is voor een jonge zuster een bevrijding, als zij merkt dat de God haar vurige verlangen naar een huwelijkspartner kent, en dat zij niet op eigen houtje “krampachtig” naar een levenspartner zoeken moet. Je kunt ook hier op de leiding van God in je leven rekenen.

In Genesis 2:18 staat: “Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over zij”.

Hieruit wordt duidelijk:

  • God kent en ziet de diepste behoeften van de mens, die Hij geschapen heeft.
  • God neemt het initiatief en leidt Eva naar Adam.
  • God weet het beste wie bij hem past (“die met hem overeenkomt”).

Als wij de goede gedachten van God voor ons begrijpen, dan kunnen wij rustig worden. Dan kunnen wij op de leiding van God wachten en op Hem vertrouwen. Het is uiteindelijk de taak van God, die te verenigen die hij voor elkaar bestemd had. Je hoeft niet “aktief” te worden, omdat je bang bent “over te blijven” of dat je vriendinnen je voor zijn. Maar je mag en je moet één ding doen: God vragen om je ook in deze belangrijke vraag te leiden.

Gebruik je tijd en gaven voor de Heer!

Is trouwen eigenlijk het enige levensdoel? Nu, voor de meeste meisjes zal dit zeker in de weg en wil van God voor haar “voorbehouden” zijn. Voor enkelen, weinigen mag het zo zijn, dat de Heer hen duidelijk maakt, dat zij ongehuwd moeten blijven, om de Heer beter dienen te kunnen (1. Kor. 7:34). Maar sommige meisjes en jonge vrouwen zullen ook niet (of nog niet) huwen, niet omdat zij het niet graag zouden willen, maar omdat er (nog) geen geschikte huwelijkspartner gekomen is. Voor een trouwe zuster is het principe “liever een heiden dan helemaal geen man“ onacceptabel, omdat het niet bijbels is.

De opkomende vragen en noden mag je ook aan je Heer zeggen. Wanneer je je hele leven in Zijn hand weet, dan hoef je je niet in een ongeestelijke “paniek uit angst” tot verkeerde of zondige relaties laten drijven;in plaats daarvan mag je je tijd en gaven voor de Heer inzetten en in dienst voor Hem op Zijn verdere leiding voor je leven wachten.

De evangelist Filippus had vier (waarschijnlijk niet meer zo jonge) ongehuwde dochters. Wat wordt van hen gezegd? Zaten ze thuis en wachtten ze er op te trouwen? Neen, zij “profeteerden”, dat betekent zij dienden de Heer met haar gaven (Hand. 21:9).

Deze weg staat ook vandaag voor jou open. Voor een geestelijke broeder – en zou je niet graag een geestelijke echtgenoot willen hebben? – zal een zuster, die voor de Heer en met Hem leeft, altijd aantrekkelijker zijn dan een, die op een overdreven wijze haarzelf op de voorgrond plaatst en zo de opmerkzaamheid op zichzelf vestigen wil.

Michael Vogelsang

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW