Toevlucht

3 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 maanden geleden

Gastvrijheid (7)

“Zie, er was een man, genaamd Zacheüs; en hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was, en hij kon het niet vanwege de menigte, omdat hij klein van gestalte was. En hij liep snel vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om Hem te zien; want Hij zou daar langs komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zei tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want...

Lees verder
7 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (28)

David nu was zeer bedroefd, want het volk sprak erover hem te stenigen, omdat de ziel van het ganse volk bedroefd was, een ieder om zijn zonen en zijn dochters. Maar David versterkte zich in de Heer, zijn God. “David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God” (1 Sam. 30:6)....

Lees verder
7 jaar geleden

Eventjes pauze om na te denken …

Psalm 33:6,14,18: “Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht”. “Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde”. “Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen”. In Psalm 33 begint de psalmist met het aanmoedigen om God te loven. We worden eraan herinnerd in een wereld van problemen, dat er Iemand is die boven alles staat: God,...

Lees verder