7 jaar geleden

Eventjes pauze om na te denken …

Psalm 33:6,14,18:

“Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van
Zijn mond 
heel hun legermacht”.
“Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde”.
“Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen”.

In Psalm 33 begint de psalmist met het aanmoedigen om God te loven. We worden eraan herinnerd in een wereld van problemen, dat er Iemand is die boven alles staat: God, Die de werelden maakte en dat alles tot stand bracht door Zijn Woord, waar de mens zich, terecht, in ontzag aan moet houden.

Hoe groot is Hij? Hoe zouden we eraan kunnen beginnen om Zijn grootheid te doorgronden? Het is onmogelijk want Hij is oneindig. Door rekening te houden met de dingen die we kennen als groot en machtig, zoals de legermachten van de hemel en het water van de zee, die Hij gebiedt op Zijn Woord, krijgen we een glimp van Zijn macht te zien. Hij is boven al de raadgevingen van mensen die ons angstig kunnen maken, en groter dan de strijdkrachten op aarde, waarin mensen van nature zo veel vertrouwen hebben.

Onze God is ook almachtig, alwetend, en kijkt naar beneden om alle mensen te zien. Hij ziet iedereen, maar Zijn oog is over wie Hem vrezen. Hij is hun hulp en schild.

Wat een aanmoediging voor de psalmist in zijn tijd; voor ons vandaag, in het bijzonder voor hen die in moeilijke en lastige omstandigheden zijn; en voor degenen die in een dag komen wanneer Gods aardse volk in gevaar zal zijn, waarin niemand ooit tevoren was.

Geloof allen dat onze Heer vreugde en de reactie van lof brengt, zoals we in het tweede vers van de volgende psalm zien: “Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn”. David roept vervolgens anderen toe om deze zegen te ervaren:

“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt” (Ps. 34:8).

Brian Warnes

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW