Samenkomst

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

Drie zondagen in het Nieuwe Testament: Jeruzalem – Troas – Patmos

Johannes 20 vers 19-29; Handelingen 20 vers 7-12; Openbaring 1 vers 9-16. In de drie aangegeven gedeelten delen van het Nieuwe Testament vinden we telkens drie gelovigen, elk op een zondag. De Heilige Geest legt speciale nadruk op het gedrag of de toestand telkens in het bijzonder van één man. In Johannes 20 gaat het om Thomas, in Handelingen 20 om Eutychus, en in Openbaring om Johannes. Bij de bijeenkomst van de discipelen in Johannes 20, hebben we nog niet...

Lees verder
4 jaar geleden

Het spreken in talen … tongen

Schriftplaatsen: 1 Korinthe 14 vers 20-22; Markus 16 vers 17.18; Handelingen 2 vers 1-36; Handelingen 10 vers 44-48; Handelingen 19 vers 1-7. Ongeveer 100 jaar geleden werd het “spreken in talen” in het christendom weer populair. Je ziet daarbij vaak de heropleving van de krachtige gave, die ten tijde van de apostelen werkzaam was. Maar wat te denken van dit hedendaagse “spreken in talen”? Hoe moet dit fenomeen aan de hand van de Bijbel {de Heilige Schrift} beoordeeld worden? Toen...

Lees verder
5 jaar geleden

Christelijke samenkomsten zonder leiding

Vele jaren geleden deed de vrouw van een pastor navraag na afloop van de bijeenkomsten van christenen in haar plaats. Een blik in de zaal vertelde haar al, dat de anders vaak voorkomende voorwerpen zoals kruizen, kaarsen, schilderijen enzovoorts, hier ontbraken. Het ging om een eenvoudig gehouden ruimte. En het verbazingwekkende: Hier was niet eens een pastor werkzaam en ook geen gewijde geestelijken. Zelfs een liturgie ontbrak. “Hoe kan zo’n ‘dienst’ functioneren?” wilde de vrouw weten. Misschien zijn er (jonge)...

Lees verder
6 jaar geleden

Hebreeën 10 vers 24 en 25

“… en laten wij op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken; en laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn”. Onder de Hebreeuwse gelovigen was er het gevaar dat zij versaagden in hun geloofswandel. Als gevolg van de bittere vervolging waaraan zij blootgesteld waren, was de tendens om tot het Judaïsme terug te keren gerezen, zodat zij aan druk van buitenaf zouden kunnen ontsnappen, of van de wereld van de Joden. Daarom stelt...

Lees verder
7 jaar geleden

Moeten we 1 Korinthe 11 vandaag de dag nog steeds letterlijk toepassen?

Steeds weer heeft de eerste brief aan Korinthe het “zwaar”. Want het past niet meer, zoals men meent, in de culturele omgeving van de 21ste eeuw (dit dacht men echter ook al in de 19e en 20e eeuw …). Hoe moet men met de eerste verzen van dit hoofdstuk omgaan? Moeten we het letterlijk toepassen? Waarschijnlijk is er geen nieuwtestamentische brief die het ook onder praktiserende christenen zo moeilijk heeft dan de 1e Korinthe-brief. Hieronder slechts een paar voorbeelden, waar...

Lees verder
9 jaar geleden

Avondmaal: Waarom elke zondag?

Waarom vieren we elke zondag het avondmaal? “Ik begrijp echt niet”, zo begon onze broeder, “waarom we elke zondag avondmaal vieren. Het is mij een raadsel waar ze dat uit afleiden”. Even was ik geschokt. Droomde ik misschien? Sprak ik wel echt met een broeder die al bijna vijftien jaar lang wekelijks brood had gebroken? Nee, het was geen droom. In levende lijve stond deze broeder voor me en sprak deze onthutsende woorden. “Onvoorstelbaar”, dacht ik bij mezelf, “hoe kan...

Lees verder
16 jaar geleden

Gemeente van God (10)

2. Het plaatselijk samenleven Niet alleen tijdens de samenkomsten moet iets van de verhouding tussen Christus en Zijn vergadering (gemeente) zichtbaar worden. Juist in het onderling samenleven als brusters buiten de samenkomsten om kunnen wij iets van het Persoon van onze Heer tonen. De vergadering van God moet een herberg voor alle gelovigen zijn (vergelijk Lukas 10:34). Dat betekent niet, dat zij primair een plaats is waar men zich goed voelt (“goed-gevoel-gemeente”). Toch moet het samenleven van de brusters door...

Lees verder