Rooms Katholieke Kerk

11 artikelen over dit onderwerp gevonden
14 jaar geleden

Het Calvijnjaar (3 – slot)

Iemand verafgoden en op een voetstuk plaatsen is altijd verkeerd. Dat geldt ook voor Calvijn. Een zwarte bladzijde in het leven van Calvijn is de veroordeling en het ter dood brengen van Michel Servet, de aartsketter. Of wij al of niet instemmen met de leerstellingen van Calvijn en de stijl, waarin hij sommige van zijn onderwerpen behandelde, zijn ijver, zijn werkzaamheid en toewijding verdienen alle lof. In een zwak, ziek lichaam en gedurende een betrekkelijk korte levenstijd, volbracht hij een...

Lees verder
17 jaar geleden

Pasen. Het kruis brengt redding … en maakt scheiding

Misschien vindt u het tweede deel van deze titel wel afschrikwekkend. Het kruis maakt toch geen scheiding? Jazeker, dat doet het wel. Tenminste het kruis van Golgotha. De kruizen en kruis-beeldjes die de mensen maken, dragen en aanbidden zijn eigenlijk uiterlijke symbolen geworden die al eeuwen lang de Christenheid in zijn greep heeft – en misschien wel afgoderij verraadt. Met name de Rooms-Katholieke Kerk maakt zich hieraan schuldig, maar ook evangelische Christenen hangen steeds meer aan uiterlijke symbolen. Maar moeten...

Lees verder
17 jaar geleden

De theologie van Rome (4)

Een aflaat is kwijtschelding van straffen op beleden en vergeven zonden op grond van bijzondere God welgevallige daden van de boeteling. Men moest de ernst van de boete bewijzen door zich aan bepaalde straffen te onderwerpen. Deze straf kon geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden door het doen van goede werken. Hierdoor ontstond het gevaar dat het ware berouw steeds meer ging verdwijnen en men hieraan zelfs niet meer toekwam en dit als overbodig ging beschouwen. Bovendien was de grond van...

Lees verder
17 jaar geleden

De theologie van Rome (3)

Afgoderij van de Rooms-Katholieke kerk was in haar geschiedenis (en is nu nog) rijkelijk aanwezig. Wel zie je dat deze menselijke organisatie in onze dagen weer duidelijk aan de weg timmert en zich overal mee bemoeit in deze wereld en nog steeds haar relikwieën heeft en deze onverstoorbaar koestert. We willen dit fenomeen alsmede een ander fenomeen – het vagevuur – en de oorsprong ervan wat nader bekijken. Het laatste oliesel Van het ene sacrament van de Rooms-Katholieke kerk overgaande...

Lees verder
17 jaar geleden

De theologie van Rome (2)

Afgoderij van de Rooms-Katholieke kerk was in haar geschiedenis (en is nu nog) rijkelijk aanwezig. Wel zie je dat deze menselijke organisatie in onze dagen weer duidelijk aan de weg timmert en zich overal mee bemoeit in deze wereld en nog steeds haar relikwieën heeft en deze onverstoorbaar koestert. We willen dit fenomeen alsmede een ander fenomeen – het vagevuur – en de oorsprong ervan wat nader bekijken. De verering van relikwieën1 De zucht, wij mogen wel zeggen de zwakheid,...

Lees verder
17 jaar geleden

De theologie van Rome (1)

Om de leer, de praktijken en de afgoderij van de Rooms-Katholieke kerk te kunnen begrijpen en doorgronden, is het zeer zinvol om naar haar geschiedenis te kijken. Waarom heeft de Rome nog steeds zo veel invloed op de moderne mens? Wij stappen nu over de drempel van de dertiende eeuw. De grote mannen en de bewogen tijden van de twaalfde eeuw zijn voorbijgegaan. Vanwege het verband tussen deze en de hervorming in de zestiende eeuw verdienen zij onze belangstelling in...

Lees verder
17 jaar geleden

Blijf van de Joden af (I)!

Premier Erdogan van Turkije haalde eens het volgende aan van de Koerdische dichter Ziya Gökalp: “De minnaretten zijn onze bajonetten, de koepels zijn onze helmen, de moskeeën en gelovigen zijn onze soldaten”. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over, lijkt mij. Het lijkt wel op het geluid van een moslim-fundamentalist. Als we de dreigende geluiden horen die uit Iran komen, waarin de haat jegens de joden steeds angst aanjagender naar voren komt, moeten we toch wel concluderen dat Israël...

Lees verder
17 jaar geleden

De opkomst van de Jezuïeten en Ignatius van Loyola

De oude reus, het Rooms-Katholicisme, ontwaakt. Haar macht en invloed in de wereld van vandaag is nog altijd zeer groot. De belangstelling voor de paus is ongekend, zelfs onder jongeren. Ook in de kerkgeschiedenis was er een persoon die veel belangstelling had voor de paus, namelijk Ignatius de Loyola. Daar had hij nogal veel voor over. Hij was de grondlegger van de orde van de Jezuïeten. Een orde die veel bloed in haar historische handen heeft … Ten tijde van...

Lees verder
18 jaar geleden

Waar komt het monnikendom vandaan?

In onze dagen is er een toenemende belangstelling voor het kloosterleven te bespeuren. De media besteden hier regelmatig aandacht aan. Vooraanstaande personen brengen enkele dagen of een week door in een klooster om tot ‘bezinning’ te komen en om te ‘mediteren’ om zodoende hun onrustig bestaan aan een filosofische bespiegeling te onderwerpen. Sommige kloosterorden spelen hier handig op in, ongetwijfeld vanwege de terugloop van het kloosterleven en misschien ook wel om hun financiële positie te verstevigen. Hoe dan ook, er...

Lees verder
18 jaar geleden

Nieuwsbulletin nr. 3

Is ‘de heilige vader overleden’? Het gevaar van het Rooms-katholicisme is nog altijd hevig. De laatste tijd is deze kerk nogal in de ‘picture’ geweest i.v.m. het overlijden van de (vorige) paus. Ter informatie nu iets uit een nieuwsbulletin. Het andere evangelie van de Rooms-katholieke Kerk Kardinaal Simonis heeft geen zekerheid dat hij naar de hemel gaat De paus en de EO staan volgens de hoofdredacteur van Visie voor hetzelfde evangelie 23 juni 2005 “Geliefden, daar gij het nu van...

Lees verder