Petrus

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 maanden geleden

Waar staat u? (1)

Leestijd: 5 minuten Als u de laatste hoofdstukken van het evangelie van Johannes leest, valt het op hoe vaak de Heilige Geest mensen noemt, die staan. Een van Gods doelen is zeker om ons via deze mensen te laten zien hoe belangrijk het standpunt is, dat we in deze wereld innemen. Een standpunt hebben is één ding, maar een Schriftuurlijk standpunt hebben is iets anders. Om onze positie volgens de Bijbel te kunnen beoordelen, hebben we een referentiepunt nodig waarop...

Lees verder
3 jaar geleden

Volg Mij na!!!

Een lezing van Max Billiter Zwitserland gehouden in november 2003 in Nederland. I. De eerste ontmoeting Johannes 1 vers 41-43. De Schriftplaats uit Johannes 1 toont ons de bekering van Petrus. Hij werd door zijn eigen broer naar Jezus gebracht. Een heel mooie dienst die je aan mensen kunt doen. Mijn eigen vrouw is door haar eigen broer tot bekering gekomen. Daaraan denk ik altijd als ik deze verzen uit Johannes 1 lees. Andreas moest zijn broer vinden. Het is...

Lees verder
17 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (7)

De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus aan Zijn rechterhand in de hemel; en nu komt de Heilige Geest op aarde. God wijdt de gemeente in, en Hij doet dit op een wijze, die Zijn eigen wijsheid, macht en heerlijkheid verkondigt. Een verheven wonder wordt gewerkt, een uitwendig teken gegeven. Deel 1: 32 – 814 n. Christus De uitstorting van de Heilige Geest De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus...

Lees verder
19 jaar geleden

Martelaars (2)

In onze dagen is het voor sommigen het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk “martelaar” zijn. Zonder daar nu verder diep op in te kunnen gaan in het kader van dit artikel, zijn er wel grote verschillen tussen Christen-martelaars en moslim-martelaars. Hiervoor verwijs ik u naar het eerste artikel over de martelaar Stefanus. Behalve Stefanus, wordt ook Petrus gerekend tot de Christen-martelaars. Wij wijzen u op de artikelen die al verschenen zijn...

Lees verder
19 jaar geleden

Verloochening van Petrus

Johannes 18:12-27 Allereerst wil ik erop wijzen dat we maar niet moeten neerkijken op die eenvoudige visser uit Galilea. Vooral niet met een neerbuigende (maar natuurlijk wel met een begripvolle glimlach) deze man van een veilige afstand bekijken. Het is interessant om te zien hoe goed Petrus slapen kon. Vooral op momenten waarvan je denkt dat niemand dan slapen kan. Als boven op een bergtop de hemel de aarde in beroering brengt, slaapt hij gerust. Maar als hij dan ook...

Lees verder
19 jaar geleden

Een duidelijk motief (3)

Jona in het schip, Petrus bij het vuur en Paulus in Jeruzalem. Wat vinden we bij hen? Frisse Wateren 7. Jona in het schip (Jona 1:5): Eigenzinningheid 8. Petrus bij het vuur (Lukas 22:55): Angst 9. Paulus in Jeruzalem (Handelingen 21:15): Geestelijke ijver Hoe eenvoudig kunnen we de valkuilen van deze geliefde heiligen van God, in de omstandigheden waarin zij waren, onderscheiden en het positieve resultaat ervan. Maar zou het ook niet kunnen zijn dat onze harten aan het droevige...

Lees verder