Muziek

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

De opwekking onder koning Hizkia (3 -slot)

2 Kronieken 29   De aanbidding Na de reiniging van het huis van de Heer en het brengen van de offers, die de grondslag voor de reiniging vormden, was er niets dat het volk ervan weerhield God te aanbidden (vs. 25-36). Aanbidding onder het volk van Israël Het Oude Testament met zijn aanwijzingen is voor de mensen van die tijd geschreven (Rom. 3:19). Zo heeft de aanbidding in Israël het hier beschreven materiële karakter (instrumenten, dierlijke offers). De dienst was...

Lees verder
2 jaar geleden

Babylon, de grote stad en de grote hoer

Bijbelplaatsen: Openbaring 14 vers 8; 16 vers 19; 17 vers 18. Babylon, de grote hoer en de grote stad beschreven in het boek Openbaring (Openb. 14:8; 16:19; 17:18), stelt de toestand van de verantwoordelijke kerk na de opname van de gelovigen voor. Deze hoer berijdt nog niet het dier – op het komende Romeinse rijk – maar de parallellen met de kerk vandaag en in de geschiedenis zijn zo duidelijk, dat het niet over het hoofd kan worden gezien. Het...

Lees verder
3 jaar geleden

De rol en de plaats van de muziek in de plaatselijke gemeente

Opmerking van de (Duitse Sound Words) redactie Met dit artikel zijn wij het eens met de fundamentele oriëntatie, hoewel we ook de begeleiding van het zingen met muziekinstrumenten in de aanbidding niet geheel verwerpen zoals de auteur. Onder bepaalde omstandigheden kan het bijzonder bruikbaar zijn in een plaatselijke gemeente, bijvoorbeeld als een piano ingezet wordt ter begeleiding. Muziek was er al in de hemel toen er nog geen zondeval was en zelfs satan nog niet gevallen was. Iemand schrijft hiertoe...

Lees verder
13 jaar geleden

Vraag over muziek van Michael W. Smith

Er kunnen vragen cq opmerkingen zijn over de gepubliceerde artikelen. Dit is er één van. Hoe gaan wij om met de waarschuwingen die tot ons komen en die appelleren op onze gehoorzaamheid aan onze Heer en Heiland? Of zijn wij ook van die Christenen die roepen: “Het moet niet allemaal zo theoretisch zijn. We hebben juist behoefte aan praktische aanwijzingen vanuit de bijbel”. Maar als er dan vervolgens praktische aanwijzingen en vermaningen op ons afkomen dan krijgen we het opeens...

Lees verder
14 jaar geleden

Muziek – Geschenk of gevaar? (3)

Deel 3 Michael W. Smith. de voormalige keyboarder van Amy Grant, is ondertussen een van de grootste sterren aan de christelijke Rock-hemel – tot morgen de volgende zal oprijzen. Zijn concerten trekken jaarlijks honderdduizenden fans aan. Voor vele jonge meisjes is hij het idool. Zijn meest prominente fan is wel George W. Bush, de zittende president van de USA, voor wie hij ook een song over “11 september” schreef. Smith is een van de vele raderen die het grote raderwerk...

Lees verder
14 jaar geleden

Muziek – Geschenk of gevaar? (2)

Deel 2 Voor Johann Sebastian Bach was alleen zulke muziek werkelijk muziek, die “een welluidende harmonie geeft tot eer van God en toelaatbaar vermaak voor het gemoed […] Waar dit niet in acht genomen wordt, dat is geen eigenlijke muziek maar een duivels geschreeuw en geraas”. Misschien kunnen enkele lezers met deze mening instemmen. Anderen daarentegen zullen het voorhoofd fronsen: Wie bepaalt wat “welluidende harmonie” en “toelaatbaar vermaak voor het gemoed” is? – Een moeilijke vraag. We willen de afzonderlijke...

Lees verder
14 jaar geleden

Muziek – Geschenk of gevaar? (1)

Muziek omgeeft ons aan alle kanten. Bij velen begint het dagelijks in alle vroegte: De radiowekker beëindigt de nacht met luid gerinkel. Dan de sterio, de autoradio, de luidspreker in de supermarkt, de polyphoon Handy klinktoon … Overal wordt men met muziek overgoten. Misschien maak je ook zelf muziek – in het koor, in het orkest, in een band of je zingt eenvoudigweg voor je heen. Voor velen is muziek niet meer weg te denken. Zij beïnvloedt onze stemming: Zij...

Lees verder
16 jaar geleden

Bob Dylan

Enige jaren geleden overnachtte ik met mijn gezin tijdens een fietsvakantie in een vakantiehuis. Daar bracht juist een groep jonge mensen een vakantie door. Zij nodigden ons uit om een dia-lezing over de folk- en rockzanger Bob Dylan bij te wonen. Deze lezing heeft mij steeds weer bezig gehouden … Christelijk of Christen zijn? Deze beide zijden – Christen aan de ene kant, leven in de “oude wereld”, zoals tot nu toe aan de andere kant – van zijn leven...

Lees verder
16 jaar geleden

De eeuw van de "Show Business"

Is ook de gemeente door deze tijdgeest getroffen? Zien vele kerken van vandaag er niet anders uit dan de “theaters?” Heeft de “show” het gewonnen van de kracht van de prediking? Hoe komt dat? Of mogen we deze vraag vandaag al helemaal niet meer stellen? De Bijbel zegt: “Want ons Evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in [de] Heilige Geest, en zeer volle zekerheid …” “En daarom ook danken wij God onophoudelijk, dat...

Lees verder