4 jaar geleden

Babylon, de grote stad en de grote hoer

Bijbelplaatsen: Openbaring 14 vers 8; 16 vers 19; 17 vers 18.

Babylon, de grote hoer en de grote stad beschreven in het boek Openbaring (Openb. 14:8; 16:19; 17:18), stelt de toestand van de verantwoordelijke kerk na de opname van de gelovigen voor. Deze hoer berijdt nog niet het dier – op het komende Romeinse rijk – maar de parallellen met de kerk vandaag en in de geschiedenis zijn zo duidelijk, dat het niet over het hoofd kan worden gezien. Het kwaad, dat zich door de eeuwen heen al heel duidelijk heeft getoond, zal zich echter wel in de toekomst volledig ontwikkelen.

De verbindingslijnen van deze hoer of deze stad met de Rooms-Katholieke kerk zijn opvallend:

  • Geografisch: de vrouw zit op zeven heuvels (Openb. 17:9). De beroemde stad met zeven heuvels is Rome. Het Vaticaan heeft zijn zetel in Rome.
  • Historisch: de vrouw is dronken van het bloed van de heiligen en getuigen van Jezus (Openb. 17:6; verg. Openb. 18:24). De Rooms-Katholieke doodde, vooral in de middeleeuwen, veel gelovigen die zich aan de Bijbel wilden houden. De pauselijke inquisitie liet het bloed vrij stromen.
  • Politiek: de vrouw knoopt betrekkingen met de machten van deze wereld aan en streeft ernaar deze te overheersen (Openb. 17:2,18; 18:3). De parallellen zijn ook hier duidelijk. Bij de kroning van de paus wordt uitgeroepen: “Weet dat u de vader bent van vorsten en koningen, de bestuurder van de wereld”. [1]
  • Commercieel: de vrouw is zeer rijk en houdt van de pracht; haar handelsbetrekkingen zijn sterk (Openb. 17:4; 18:3,11-19). De Katholieke kerk bezit grote rijkdommen, het fortuin wordt geschat op 200 miljard euro. De pracht en praal in de kerk kan niet over het hoofd worden gezien. Goud is erg populair (Openb. 17:4; 18:12), purper (paarse) gewaden dragen vandaag de bisschoppen nog steeds en scharlaken gewaden dragen de kardinalen, om slechts enkele details op te noemen (Openb. 17:4).
  • Cultureel: de vrouw houdt van prachtige muziek, uitstekende kunstwerken en huwelijksvieringen (Openb. 18:22,23). In de Katholieke kerken spelen deze dingen, die het gevoel aanspreken, tot op vandaag een belangrijke rol.
  • Religieus: de vrouw is vertrouwd met de gruwel van afgoderij (Openb. 17:4,5), magie (Op 18.23) en demonische invloeden (Openb. 18:2,3). Volgens 1 Timotheüs 4 vers 1–3 is het verbieden van het huwelijk en het onthouden van voedselleringen van demonen: in de Katholieke kerk is er het celibaat, geregelde tijden van vasten en geheelonthouding (verbod op vlees).

Dit spreekt allemaal een duidelijke taal. Ik wil er echter aan toevoegen, dat ik hier alleen het systeem als zodanig beschouw. Natuurlijk zijn er mensen in deze kerk die een levend geloof hebben en hun leven leiden met grote eerbied voor God. Dat moeten we zeker niet over het hoofd zien, maar het liever waarderen. Niettemin leggen wij deze gelovigen aan het hart: “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat u haar plagen niet ontvangt” (Openb. 18:4).

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

NOOT VERTALER:
1. Accipe thiaram tribus coronis ornatam, et scias te esse Patrem Principipum et Regnum, Rectorem Orbis, in terra Vicarium Salvatoris Nostri Jesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum.
Bron: The Coronation of Pope Leo XIII, in Catholic World 27 (1878), p. 282. (cf. [1])
Vertaling: Ontvang de met drie kronen versierde tiara, en weet dat ge zijt: de Vader van de vorsten en koningen, de Bestuurder van de wereld en op aarde de plaatsbekleder van onze verlosser Jezus Christus, aan wie de eer en de glorie is, tot in de eeuwen der eeuwen. {Wikipedia}

Online in het Duits sinds 19.12.2019.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW