Leven in de Geest

14 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (19)

“… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18) Geestelijke strijd (deel negentien)   Gebed wordt vaak het geheime wapen in de geestelijke strijd genoemd. Paulus heeft al gebeden om verlichting en openbaring voor deze gelovigen in Efeze (Ef. 1:15-23). In hoofdstuk drie bidt hij voor hun versterking en verwerkelijking om de liefde van God voor hen te waarderen. Hier verbindt...

Lees verder
16 jaar geleden

Gouden kandelaar (16)

Het geeft ons veel vreugde de 23ste Psalm te lezen in het licht van een heerlijkheid van onze Heer die we nog niet eerder gezien hadden. Hij, de Herder op de hemelse troon, leidt mij binnen in al die hemelse zegeningen en verkwikkingen. Hij doet dit tot lof van Zijn naam en om mij meer van Zijn grootheid en macht te openbaren … Terwijl de mensen die door de duivel in slavemij gebonden zijn, mensen die het heil niet hebben...

Lees verder
16 jaar geleden

Gouden kandelaar (14)

Hoe komt het dat er ook gelovigen zijn die innerlijk arm en leeg zijn, die zich nauwelijks iets in het geloof eigen maken van alle mogelijkheden en krachten die Gods genade ons toezegt? … Het is voor een kind van God helemaal niet moeilijk om dagelijks een verkwikte ziel te hebben. De grazige weide is er, het levenswater is er; we hoeven ons hart slechts wijd open te zetten! Leven in de Geest (10) Hoofdstuk 5 (III) Verkwikt in de...

Lees verder
16 jaar geleden

Gouden Kandelaar (13)

De duivel is ontzettend geraffineerd. Veel mensen zijn gebonden en weten het niet en zelfs gelovigen zijn vaak nog onder de macht en beïnvloeding van de duivel zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Ze zijn gevangen in hun eigen wil, gebonden door hoogmoed of zelfzucht, door oneerlijkheid, door afgunst of onreinheid. In veel dingen denken en oordelen ze als mensen van deze wereld. De god van deze wereld is heel tevreden over hen en vindt het uitstekend dat ze...

Lees verder
16 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (12)

 In onze dagen is er onder sommige charismatische Christenen een enorme drang naar werken, naar beweging, naar dienen. In de vorige afleveringen hebben we enkele dingen kunnen vinden wat er aan het dienen van onze Heer en Heiland vooraf dient te gaan. In de volgende artikelen willen we nagaan hoe we de Heer mogen en kunnen dienen, namelijk in de Geest. Er zijn niet slechts enkelen uit ons midden geroepen tot dienen in de Geest, tot bidden in de Geest,...

Lees verder
17 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (11)

Wij moeten de heerlijkheid en macht van onze God erkennen, willen we Zijn overwinning in ons leven ervaren. We mogen Hem als de Allerhoogste en Almachtige voor ogen en in ons hart hebben, en moeten evenzeer vertrouwen op Zijn liefde als op Zijn bescherming, willen we strijders voor God worden in de diepste betekenis van het woord. Een zeer persoonlijke, diepe innerlijke band moet de ziel van hen die in Zijn naam de vijandelijke machten overwinnend tegemoet wil treden, met...

Lees verder
17 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (10)

Het overwinningsgebed van degenen die zich in het geloof reeds nu in de heerlijkheid met Christus verenigd weten, moeten wij vandaag leren verstaan, leren bidden! Wat een onafzienbare gevolgen zou het hebben als alle gebedsstrijders deze volkomen overwinningspositie zouden benutten! Het leven in de Geest (7) Hoofdstuk 3 (vervolg) Ik heb u macht gegeven tegen de gehele legermacht van de vijand “Daarna wees de Here nog zeventig aan en zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden...

Lees verder
17 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (9)

 Wat een blijdschap is het als kinderen van God doorbreken naar een nieuwe fase, als de nevel wijkt en zij de geestelijke bergtoppen waartoe God hen roept duidelijk zien … wilt u, wil jij weten hoe dit kan … Het leven in de Geest (6) Hoofdstuk 3 (vervolg) ”Welzalig hij, die Gij verkiest “Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen, opdat hij wone in Uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van Uw huis, met het heilige...

Lees verder
17 jaar geleden

De Gouden kandelaar (8)

 Juist die mensen die de strijd van God strijden, ondervinden vaak de grootste moeilijkheden op hun weg en er is veel in de wijze waarop hun leven wordt geleid, dat hun onbegrijpelijk is ….. Er is geen diepere rust dan die van een hart dat in heel veel verdriet geleerd heeft Hem volkomen te vertrouwen en met volle instemming in te gaan op Gods wil – wat die ook van ons mag vragen ….. Het leven in de Geest (5)...

Lees verder
17 jaar geleden

De Gouden kandelaar (7)

Het persoonlijk gebed is de adem van de ziel en zet de hemel in beweging en ontsluit de schatten van de hemel. Een dag doorgebracht in gebed is geen verloren dag. Bidden maakt de vijand bang. Hij zal dan vluchten. Ook het gebed behoort bij het leven in de Geest. Omdat bidden zo ontzettend belangrijk is, maar door ons als Christenen zo zeer wordt ondergewaardeerd, nodig ik u uit het volgende heel rustig te overwegen. Het leven in de Geest...

Lees verder