Bijbel lezen

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Zoek God …

… in het boek van antwoorden!   Spreuken 8 vers 35:   “Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.”   “The Cafe on the Edge of the World” (oorspronkelijk “The Why Cafe”) van John Strelecky is waarschijnlijk een van de beroemdste boeken over de zin van het leven. Het stond maandenlang bovenaan de bestsellerlijst van SPIEGEL1. Het gaat in dit eenvoudig geschreven boek over een gestreste reclamemanager, die verdwaalt in een café in...

Lees verder
3 jaar geleden

In Uw licht zien wij het licht

Wanneer wij de Bijbel ter hand nemen en eens nazoeken hoeveel ons de Bijbel over de ogen en het zien zegt, zullen we over de hoeveelheid uitspraken verbaasd zijn. Dat is ook niet verwonderlijk. “Inderdaad is het oog een van onze belangrijkste zintuigen, waardoor wij verreweg meer dan de helft van alle informaties uit de omgeving waarnemen”.1 Oogcontact Al op de eerste bladzijden van de Bijbel wordt ons dit feit duidelijk getoond. Eva “zag, dat die boom goed was tot...

Lees verder
5 jaar geleden

Wat lees ik?

Wat ik lees, laat zien wat ik ben Inhoud Een alarmerend teken Lezen is eten Ben ik geestelijk gegroeid? Mag ik dan niets anders meer lezen? Het gevolg van verkeerd eten Een normale geestelijke toestand Enkele vragen Moeten we alleen nog de Bijbel lezen? We hebben elkaar nodig Is de Bijbel dan niet genoeg?   “Wat lees ik?” – “Wat moet ik eigenlijk lezen?” – Dit zijn belangrijke vragen voor elke gelovige. Er ligt meer in deze vragen dan we...

Lees verder
5 jaar geleden

Bijbelverzen uit hun verband halen

We lopen allemaal het risico om bijbelverzen uit hun verband te halen om onze eigen mening te funderen. Meestal valt ons dat bij anderen op … Nu kom ik dit fenomeen opnieuw tegen. In verband met de vluchtelingencrisis wordt Mattheus 25 vers 40 herhaaldelijk aangehaald: “Voorwaar, Ik zeg u, voor zoveel u het hebt gedaan aan één van de geringsten van deze broeders van Mij, hebt u het Mij gedaan”. Waar verwijst de Heer Jezus hier naar? Hij spreekt over...

Lees verder
16 jaar geleden

Gouden kandelaar (15)

Wat eigenlijk een leven in de Geest is – dit leven van volkomen blijdschap in het dagelijks leven en van het doen van Gods wil op elk moment, dit leven van stille kracht en van overwinning door Hem die ons liefheeft – weinig verlosten kennen het! En toch heeft God dit voor ons bereid! Hoe krijg ik daar deel aan? … Leven in de Geest (11) Hoofdstuk 5 (II) Verkwikt in de Geest Is uw ziel tot rust gekomen? “Hij...

Lees verder
18 jaar geleden

Een goede vrije-tijds-besteding

“Zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren” (Handelingen 17:11). Het lezen van de Bijbel Bij de voor een Christen meest noodzakelijke dingen, hoort in eerste instantie het lezen en onderzoeken van het Woord van God. Wij hebben niet alleen dagelijks “de bemoediging van de Schriften” nodig om in onze noden en moeilijkheden gesterkt te worden, maar ook onderwijzing, lering, vermaning en terechtwijzing. En om de “goede en welgevallige en volmaakte...

Lees verder