4 maanden geleden

Genesis 3 vers 9

“En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?”

Een groot aantal van onze tijdgenoten weigert de Bijbel te lezen. Sommigen zijn gewoon niet geïnteresseerd in geloofsvragen. Bij anderen voelt men niet alleen afwijzing; men stuit op een sterke verdedigingsmuur. Dat is verrassend.

Waarom reageren mensen zo heftig op een boek dat ze nooit hebben gelezen? Intensief onderzoek heeft uitgewezen, dat de reden ligt in de bewering dat dit boek het Woord van God is.

Laten we aan de hand van een praktisch voorbeeld eens nagaan hoe deze reactie tot stand komt.

Ik houd schapen en geiten. Als een van deze dieren traag begint te lopen, onderzoek ik hem grondig door de reactie van zijn poten en klauwen op warmte of pijnlijke bewegingen te testen. Zo kan ik een ontsteking of verwonding vaststellen. De afweerreacties van het dier zijn een nuttige aanwijzing. Door vergelijking kunnen we ons afvragen: Waarom is de gedachte dat God tot ons spreekt zo pijnlijk? Waarom reageren zovelen zo gevoelig? God heeft het probleem in ons leven immers niet veroorzaakt. We worden herinnerd aan onze verwaarlozing van Hem, en dat is onaangenaam. Dus proberen we aan Hem te ontsnappen.

Maar vluchten is geen uitweg. Het helpt noch geneest. Om de zaken te verbeteren, moeten we ons onderwerpen aan hulp, om nogmaals de illustratie van het schaap te gebruiken.

Het is goed dat God achter ons aangaat, maar wij van onze kant moeten ophouden te proberen aan Hem te ontsnappen!

 

© The Good Seed

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW