1 Thessalonika

15 artikelen over dit onderwerp gevonden
12 jaar geleden

1 Thessalonika 5 (15)

Ook deze bijbelcursus is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het over ‘ongeregelden’, ‘kleinmoedigen’ en ‘zwakken’. Mogelijk herkent u zich in één van deze categoriën. Dan is de Heer Jezus er die ‘het geknakte riet’ niet zal verbreken, ook vandaag niet. Er wordt...

Lees verder
12 jaar geleden

1 Thessalonika 5 (14)

We hebben we al gevonden, dat de Heer Jezus de Zijnen “redt van de komende toorn”. Vergelijkt u maar eens de uitleg van dit vers. We vinden hier een vernieuwde bevestiging daarvoor, dat de gelovigen vóór de tijd van de oordelen, de grote tijd van verdrukking, opgenomen zullen worden. We mogen ons er dagelijks op verheugen, dat wij spoedig de behoudenis door onze Heer Jezus Christus ontvangen zullen. Wat een dag, o wat een dag, zal dat zijn!!! 1 Thessalonika 5:9-13...

Lees verder
12 jaar geleden

1 Thessalonika 5 (13)

Hoofdstuk 5 vers 1 sluit onmiddellijk aan bij hoofdstuk 4:14: “… zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen”. Dat is het ogenblik waarop onze Heer komt om het koninkrijk op te richten en door al Zijn heiligen wordt begeleid. Dit tijdstip wordt op andere plaatsen van het Nieuwe Testament ook de verschijning van Christus genoemd. Het gedeelte in hoofdstuk 4:15-18 is een inlassing, waar de apostel uitvoerig verklaarde hoe het mogelijk zal zijn, dat bij de verschijning...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 4 (12)

Het thema van de overige verzen van dit hoofdstuk (13-18) is de komst van de Heer. Reeds in hoofdstuk 1 heeft Paulus geschreven, dat de Thessalonikers zich bekeerd hadden om God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Maar wat zou er gebeuren als de Zoon wanneer de Zoon van God uit de hemel zou komen? Dat is de vraag waar het in dit gedeelte om gaat. Klaarblijkelijk verwachtten zij Hem ter oprichting van het duizendjarig vrederijk,...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 4 (11)

Waarover gaat het deze keer? Over heiligheid van de gelovigen met het oog op zedelijke onreinheid (vers 1-8). Over de broederliefde (vers 9-10). En over een rustige wandel en het arbeiden voor eigen behoeften. Stuk voor stuk actuele onderwerpen voor onze tijd. Juist deze dingen worden in het zogenaamde Christelijke Nederland met voeten getreden. Toch verandert het Woord van God niet en de gedachten van God over deze dingen zijn ook niet veranderd. Zien we niet de verschrikkelijke gevolgen van...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 4 (10)

In dit hoofdstuk gaat de apostel met het thema van het voorgaande gedeelte zonder onderbreking verder. Daarbij gaat hij ook het in onze tijd zo actuele onderwerp ‘hoererij’ niet uit de weg. ‘Porno’ is vandaag in. Wat zegt God hierover? 1 Thessalonika 4:1-3 A. Inleiding tot hoofdstuk 4 In dit hoofdstuk gaat de apostel met het thema van het voorgaande gedeelte zonder onderbreking verder. Hij wenste, dat God de Vader en de Heer Jezus de Thessalonikers in de LIEFDE overstromend maakten...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 3 (9)

De verwachting van de komst van de Heer Jezus is de eigenlijke drijfveer tot heiligheid. Daarin komt onder andere onze liefde tot Hem tot uitdrukking … Deze heiliging is de morele voorbereiding op Zijn komst. Wie Hem bij Zijn komst begeleiden, zijn heiligen … 1 THESSALONIKA 3:11-13 Vers 11: “Maar onze God en Vader Zelf en onze Heer Jezus Christus moge onze weg tot u banen!” In vers 11-13 vat de apostel de wensen van zijn hart samen. Deze verzen zijn...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 3 (8)

Hoe trouw zijn wij? Wat dit betreft kunnen we vast nog wel iets leren van de brusters uit Thessalonika. Overigens ook van Timotheüs. Wat een trouw in zijn dienst, hoewel hij nog jong was. En hoe krachtig was het geloof en hoe prachtig was ook de onderlinge gemeenschap onder de gelovigen in Thessalonika. Hoe is dat bij ons? 1 thessalonika 3:1-10 A. Inleiding hoofdstuk 3 We willen ons nog eens in herinnering roepen, dat de apostel Paulus zich nauwelijks meer dan...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 2 (7)

Gods Woord was voor hen niet een mensenwoord, hoewel mensen het geschreven hebben. Wie dit Woord als van God komend overdenkt, in die kan het ook zijn zegenrijk werk doen. Wat is Gods Woord voor ons? 1 Thessalonika 2:13-20 Vers 13: “En daarom ook danken wij God onophoudelijk, dat u, toen u van ons [het] woord van [de] prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, zoals het waarlijk is, als Gods woord, dat...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 2 – vervolg (6)

Hoe is het vandaag onder hen die door de Heer geroepen een dienst verrichten voor de Heer? Wordt door hen eer gezocht van mensen? Hebben de dienstknechten van God een soort verkiezing nodig – zoals onlangs in Nederland gebeurde (vergelijk artikel “Vreemde verkiezing”) – wie van hen het ‘meest begaafd’ is en het ‘meeste publiek’ trekken, wie van hen het ‘meest populair’ is? En … hoe is met ons allen gesteld? We hebben allen immers een taak van de Heer...

Lees verder