Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
14 jaar geleden

Israël en de tijd van de aartsvaders (1)

Les 1 Beste cursist(e), In deze lessen bezoeken we een groot deel van het Bijbelboek Genesis. Daarin vinden we niet alleen veel over het leven van verschillende personen en de geschiedenis van Israel, maar wij kunnen er zelf ook veel van leren. En daar gaat het uiteindelijk toch om. Ook de Heer Jezus heeft, toen Hij hier op aarde was, vaak teksten uit het Oude Testament aangehaald. Datzelfde geldt voor de apostelen, waarover we lezen in het Nieuwe Testament.De Bijbelteksten...

Lees verder
14 jaar geleden

Het gebed (6)

“De opening van Uw woorden geeft licht” Psalm 119 vers 130a LES 6 Beste cursist(e), Onze lichamelijke polsslag is alleen goed, wanneer de omstandigheden optimaal zijn, wanneer ons lichaam goed funcioneert. Zo is het ook met onze “geestelijke polsslag”. Dat betekent in dit verband: onze gemeenschap (ons innige contact en omgang) met de Heer moet goed zijn! Toch is dit niet altijd het geval. Daarom zijn er soms VERHINDERINGEN VOOR GEBEDEN EN VERHORINGEN Lees eerst eens Jesaja 59 vers 2...

Lees verder
14 jaar geleden

De Heilige Geest – de doop met en de vervulling van de Heilige Geest (5)

“De opening van Uw woorden geeft licht” Psalm 119 vers 130a Les 5 Beste cursist(e), De Bijbel begint en eindigt met het werk van de Heilige Geest (Genesis 1 vers 2 – Openbaring 22 vers 17). De Heere Jezus is de tweede Persoon in de Godheid en de Heilige Geest de derde Persoon. We hebben al eerder gezegd, dat de Goddelijke Drie-eenheid voor ons moeilijk te begrijpen is. Vooral om de Heilige Geest als derde Persoon te zien, is moeilijk....

Lees verder
14 jaar geleden

Jezus Christus: Waarachtig God en Waarachtig Mens (4)

Beste cursist(e), In de vorige les hebben we gezien, dat Vader, Zoon en Heilige Geest EEN is. Dat de Heere Jezus waarachtig God is, zien we heel duidelijk in het evangelie van Johannes. DE HEER JEZUS IS GOD Lees eerst Johannes 1 vers 1 tot en met 18. De apostel Johannes heeft dit evangelie ongeveer 90 jaar na Christus geschreven. Niet om een levensbeschrijving van de Heer Jezus te geven, zoals de andere evangelieschrijvers, maar om de dwaalleringen die er...

Lees verder
14 jaar geleden

De openbaring en het wezen van God (3)

    Psalm 119 vers 130a Les 3 Beste cursist(e), Als iemand ons vraagt naar ons geloof, dan zijn we toch wel ‘verplicht’ om daarvan te getuigen. Zo lezen het ook in 1 Petrus 3 vers 15: “… en weest altijd bereid tot verantwoording aan een ieder, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is …” Daarom willen we het in deze les hebben over hoe God Zich aan ons openbaart, dus hoe Hij Zich kenbaar maakt...

Lees verder
14 jaar geleden

Het Woord van God (2)

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a). Deze Bijbelcursus is voor ieder die wat meer van de Bijbel, van God en van de Heer Jezus Christus wil weten. Of u Christen bent of niet, of u oud bent, of je bent nog jong, ik nodig van harte uit om deel te nemen. Het is echt de moeite waard! Deze cursussen staat in de je en jij-vorm, ik hoop dat u/jouw dat niet stoort. Het zou geweldig...

Lees verder
14 jaar geleden

Bekering en wedergeboorte (1)

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Deze Bijbelcursus is voor ieder die wat meer van de Bijbel, van God en van de Heer Jezus Christus wil weten. Of u Christen bent of niet, of u oud bent, of je bent nog jong, ik nodig van harte uit om deel te nemen. Het is echt de moeite waard! Deze cursussen staat in de je en jij-vorm, ik hoop dat u/jouw dat niet stoort. Het zou geweldig...

Lees verder
14 jaar geleden

Beroepen in de Bijbel (6)

Les 6 Beste jongens en meisjes, Jullie weten natuurlijk allemaal wel wat soldaten zijn en wat zij doen. Ook in de Bijbel lezen we vaak over hen. Soms worden ze wapendrager, krijgsman of krijgsknecht genoemd.Er zijn twee dingen die heel belangrijk zijn voor een soldaat:1) Ze moeten precies doen wat hun aanvoerder (hun baas) zegt.2) Hun uitrusting (dat zijn de wapens en hun kleding) moet in orde zijn. Stel je nu eens voor, dat in een leger iedereen maar gaat...

Lees verder
14 jaar geleden

Beroepen in de Bijbel (5)

  Les 5 Beste jongens en meisjes, Als je in een stad woont, dan weet je dat er enorm grote warenhuizen zijn. Je kunt het haast zo gek niet bedenken, of het is er te koop. Natuurlijk heeft zo’n grote winkel een directeur. Hij is “de grote baas” zeggen wij. Hij hoeft ook niet alles alleen te doen. Hij heeft personeel in de winkel. En alles wat je in zijn winkel kunt kopen, is vaak samen met andere winkels in...

Lees verder
14 jaar geleden

Beroepen in de Bijbel (4)

Les 4 Beste jongens en meisjes, Welkom bij les 4. Zoals je misschien nog weet van de vorige lessen, kun je deze bijbelles ook weer opsturen. Hoe dat moet, kun je onderaan elke les vinden. Dat zou ik wel doen, want dan weet je ook of je de antwoorden goed hebt. Bovendien krijg je dan ook post (met soms een verrassing!) van de corrector of correctrice. Ook als je vragen hebt, mag je die altijd stellen, ook als het dingen...

Lees verder