5 jaar geleden

Ik ken de Mijne

Bijbelvers: Johannes 10 vers 14

“Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij”, zegt de Heer Jezus (Joh. 10:14). Het is een troostrijke gedachte, dat Hij ons kent. Hij weet hoe we zijn, wat we nodig hebben. Hij kent ons door en door met onze zwakheden en fouten, en toch houdt Hij van ons en bekommert Zich in ware ‘herderliefde’ om ons.

Het is ook verfrissend om te weten, dat wij Hem kennen. We weten dat Hij Zijn leven voor ons gegeven heeft en dat wij Hem na aan het hart liggen.

Maar Johannes 10 vers 14 gaat veel verder. Want het “kennen” betekent hier niet alleen te weten wie iemand is. “Kennis” is hier de uitdrukking van een relatie tussen twee personen. Wanneer ik mijn kleine zoon vraag waarom hij niet bij zijn oude tante op schoot wil, antwoordt hij: “Omdat ik haar helemaal niet ken”. En daarmee bedoelt hij niet dat hij niet weet wie zij is. Nee, hij wil daarmee uitdrukken, dat hij geen relatie met haar heeft. In deze zin zal de Heer ook zeggen tegen hen, die Hem alleen maar met de lippen, maar niet met het hart als Heer beleden hebben: “Ik heb u nooit gekend” (Matth. 7:23).

Maar hier in Johannes 10 zijn er die Hij kent en die Hem kennen. Hij is voor hen gekomen, heeft Zijn leven voor hen overgegeven, opdat zij door Hem eeuwig leven hebben, “leven in overvloed”. En het bezit van dit leven heeft hen in een innige relatie met deze goede Herder gebracht, waarvan zij in geloof kunnen genieten. En welke kwaliteit en diepte heeft deze relatie! “Zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken” (Joh. 10:15). De verhouding tussen ons en onze Heer is van dezelfde aard en kwaliteit als de verhouding tussen de eeuwige Vader en de eeuwige Zoon. Hoe dit nu kan? Omdat we het eeuwige leven hebben, deelgenoten van de goddelijke natuur zijn, die in staat is de enige ware God en Hem, Die Hij gezonden heeft, Jezus Christus, te kennen (Joh. 17:3).

En dan voegt de Heer Jezus er nog eens aan toe: “En Ik leg Mijn leven af voor de schapen” (Joh. 10:15). Zoveel waard was deze diepe relatie met ons voor Hem, dat hij Zichzelf overgegeven heeft. En het heerlijke resultaat van Zijn overgave is, dat Hij ons nu kent – en wij Hem!

Online in het Duits sinds 16.10.2017

Marco Leßmann, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW