5 jaar geleden

Gods genade en ons falen

Bijbelgedeelte: Exodus 16.

Het manna, het brood uit de hemel, is een duidelijk bewijs van de zorg van God voor Zijn aardse volk. Maar in Exodus 16 is het zeer opvallend hoe deze ongekende genade van God over het falen en de ongehoorzaamheid van het volk komt.

Het volk openbaart zijn ontevredenheid, doordat het – net uit de slavernij van Egypte bevrijd – naar de vleespotten en het brood van Egypte terug verlangt. God antwoordt in genade en geeft het manna uit de hemel. Slechts twee verboden waren met dit hemelse voedsel verbonden.

Ten eerste moeten ze er niets van tot de volgende morgen overlaten. “Maar zij luisterden niet naar Mozes en sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. Toen zat het vol wormen en stonk het” (vs. 20). Maar de genade van God hield niet op. Ze verzamelden elke morgen en er was altijd genoeg voor iedereen.

Ten tweede moesten ze op de zesde dag voor de sabbat erbij verzamelen. Op de sabbat mochten ze niet verzamelen, er zou ook niets zijn. “Het gebeurde echter op de zevende dag dat sommigen van het volk eropuit gingen om brood te verzamelen, maar zij vonden niets” (vs. 27). Hield God nu Zijn genade terug? Nee, Hij verzorgde hen verder, “veertig jaar lang totdat zij in bewoond gebied kwamen”.

Is dat niet een beeld van onze geschiedenis? Ontvangen wij niet ook in ons leven zo vaak de genade van God op onze ongehoorzaamheid? Maar “… dat Zijn barmhartigheden niet opgehouden zijn! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw” (Klaagl. 3:22-23).

Onze ongehoorzaamheid houdt altijd verband met verlies. Het tot de volgende morgen bewaarde manna was niet meer eetbaar. Wanneer wij in het manna een beeld van de Heer Jezus zien, het “Brood van het leven” (zie Joh. 6:48), dan laat dit beeld ons zien dat wij door onze ongehoorzaamheid het genieten van Zijn persoon verliezen. Deze toestand kan alleen door een oprechte belijdenis worden beëindigd.

Maar ons falen verandert niets aan het feit, dat Gods genade blijft stromen. Hij blijft in Zijn zorg en trouw aan ons denken en wacht erop dat wij tot Hem terugkeren. Dan komt de vreugde van onze verlossing terug door het genieten van de gemeenschap met onze Heer Jezus … “tot we in bewoond gebied komen”.

Online sinds 16.10.2017

Marco Lehmann, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW