12 jaar geleden

Ongegronde stemmingmakerij bij SBS

PERSBERICHT

Amsterdam, 15 maart 2012

Het SBS-programma ‘Undercover in Nederland’ gaat komende zondag 18 maart over onze zorginstelling Different en ‘de vermeende homogenezing die ook nog eens gesubsidieerd werd’.

Geen vergoeding zorgverzekeraars

Voor die uitzending heeft SBS met behulp van een acteur, die zich voordeed als potentiële cliënt, undercover opnamen gemaakt van een intakegesprek bij een van onze vestigingen. Omdat vanaf de eerste aanmelding onduidelijkheid bestond over de vraag of deze persoon bij Different aan het juiste adres was, is gekozen voor een oriënterend gesprek in plaats van het GGZ-traject. Van enige vergoeding door de zorgverzekeraars van de door SBS aangegeven zorgvraag is dus geen enkele sprake.

Kunstmatig spannend

Onze conclusie is daarom dat SBS door gebruik van in het geheim gemaakte opnames met een minicamera en stemvervorming kunstmatig iets spannend probeert te maken wat dat helemaal niet is. SBS gaat daarmee op een goedkope manier door met de – inmiddels weerlegde – misinformatie, waardoor dit onderwerp de afgelopen tijd een mediahype kon worden.

Intimiderende bejegening

Wij betreuren dat door deze stemmingmakerij de zorg die wij verlenen in een verkeerd daglicht wordt gesteld. Zowel voor hulpverleners als cliënten komt deze bejegening intimiderend en kwetsend over.

Oordeel Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft intussen met vermelding van een aantal – deels al doorgevoerde – verbeterpunten vastgesteld dat Different geestelijke gezondheidszorg biedt binnen het kader van de daarvoor geldende regels.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW