Vriendschap

2 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 maanden geleden

Gastvrijheid (7)

“Zie, er was een man, genaamd Zacheüs; en hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was, en hij kon het niet vanwege de menigte, omdat hij klein van gestalte was. En hij liep snel vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om Hem te zien; want Hij zou daar langs komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zei tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want...

Lees verder
15 jaar geleden

Hemelse Vriendschap …

Mei/juni 2008. Misschien hebben wij de gelegenheid tijdens deze periode van vakantie na te denken over Hem. Zeer aan te raden. “Komt u naar een woeste plaats met Mij alleen en rust een weinig” (Markus 6:31). Resultaat: rust, vrede en … aanbidding van Hem die onze ziel bemint! Die vertrouwelijke omgang met Hem zal ons zeker motiveren om met meer vertrouwen op Hem – Die ook ons graag “vrienden” noemen wil – onze weg te vervolgen. Laten wij ook meer...

Lees verder