7 maanden geleden

De vrucht van de Geest (5) – Goedertierenheid

Galaten 5 vers 22 en 23:
“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

“De vrucht van de Geest is: … vriendelijkheid.”

 

Meestal wordt dit begrip vertaald als “goedertierenheid” en verwijst het meestal naar de karaktereigenschap van God die Hem ertoe bracht mensen te redden (bijv. Ef. 2:7; Rom. 2:4; Tit. 3:4).

Vriendelijkheid – {synoniem van goedertierenheid – FW} – is dus het streven om de ander kleinere of grotere gunsten te bewijzen. Het heeft te maken met liefdadigheid en behulpzaamheid.

Een vriendelijke gelovige is in staat om goed te doen aan zijn medemensen zonder er iets voor terug te vragen (Luk. 14:12); om geld te lenen zonder te hopen het terug te krijgen (Luk. 6:34,35); om al zijn medemensen vriendelijk te begroeten, ook wanneer ze hem scherp aankijken.

Vriendelijkheid betekent, dat we ons zo gedragen dat onze medemensen “uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken” (Matth. 5:16). Vriendelijkheid is het aansteken van een vuurtje voor een verkleumde en het klaarmaken van een bed voor een dakloze (Hand. 28:2). Vriendelijkheid is een goed, welwillend hart hebben – en dat ook tonen.

Voorbeelden van vriendelijkheid/goedertierenheid uit het leven van de Heer waar we van kunnen leren:

  • De Heer Jezus trok rond, goeddoende en genezend (Hand. 10:38), altijd op zoek naar mensen die hulp nodig hadden.
  • De Heer Jezus bleef voor mensen in nood zorgen, zelfs toen de drukke dag al lang voorbij was en Hijzelf zeker moe was (Mark. 1:32-34).
  • De Heer Jezus zag de honger van duizenden mensen en bekommerde Zich daarover (Joh. 6:5).
  • De Heer Jezus troostte gebroken harten (Luk. 7:13).
  • De Heer Jezus zorgde voor verschoppelingen, mensen die niet populair waren en in zonde leefden (Joh. 4:1-30).
  • De Heer Jezus zorgde 38 jaar lang voor iemand voor wie niemand een oog had (Joh. 5:5-8).

 

© www.bibelstudium.de;  Alexander Schneider

Online in het Duits sinds 12.10.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW