Verloochening

4 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 weken geleden

Falen in het leven van een gelovige (2)

  Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 05.10.2021, geactualiseerd: 06.10.2021. Het voorbeeld van Petrus en zijn falen God heeft het falen van sommige van Zijn volk in de Schriften opgetekend, zodat wij van hun fouten kunnen leren. In het boek Spreuken wordt dit “inzichtelijk onderricht” genoemd (Spr. 1:3; 7:6,7; 24:30-34). Het gaat er in wezen om te leren van de negatieve ervaringen en mislukkingen van anderen. Iemand formuleerde het zo: “Gelukkig is de man die van...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (47)

Twijfels overwinnen …   “Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd1 bent, versterk je broeders” (Luk. 22:32). Op het meer van Galiléa had de Heer Jezus Zijn discipel niet laten ondergaan, toen hij plotseling vanwege twijfels begon te zinken. Ook daar was Petrus, in beeld gesproken, alleen vanwege Gods machtige werk door geloof bewaard (vgl. 1 Petr. 1:5). Nu moest hij opnieuw leren (vgl. Luk 5:8) hoe diep zijn natuurlijke...

Lees verder
4 jaar geleden

Een speciaal hanengekraai!

Wat kan een ‘eenvoudig’ hanengekraai bewerken? Het kan tot bekering en herstel leiden als we onze oren openen om het te horen. Heeft u ook al eens zo’n hanengekraai ervaren? “En onmiddellijk, terwijl hij [Petrus] nog sprak, kraaide [de] haan” (Luk. 22:60). Wat een indrukwekkende scène! Een duistere, koude nacht, zacht flikkerend vuur, ruwe soldatenstemmen, een Aangeklaagde die ons medeleven verdient, boosaardige aanklagers. En in het midden van deze situatie bevindt Petrus zich. Ondertussen heeft hij voor de derde keer...

Lees verder
17 jaar geleden

Verloochening van Petrus

Johannes 18:12-27 Allereerst wil ik erop wijzen dat we maar niet moeten neerkijken op die eenvoudige visser uit Galilea. Vooral niet met een neerbuigende (maar natuurlijk wel met een begripvolle glimlach) deze man van een veilige afstand bekijken. Het is interessant om te zien hoe goed Petrus slapen kon. Vooral op momenten waarvan je denkt dat niemand dan slapen kan. Als boven op een bergtop de hemel de aarde in beroering brengt, slaapt hij gerust. Maar als hij dan ook...

Lees verder