Israël

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
18 jaar geleden

Israël en de gemeente

Men moet kennis van de ‘meegedeelde waarheid’ hebben om de Bijbel behoorlijk te begrijpen. God heeft mensen op verschillende manieren in verschillende tijden behandeld en in nieuwe openbaringen met Zichzelf en van Zijn wil gebracht. De waarheid van de bedelingen onderwijst ons om deze verschillende manieren goed te onderscheiden en hun karakter te onderscheiden, zodat de opmerkelijke eigenschappen van elke bedeling begrepen zullen worden. Wij leren zo het ware karakter van onze roeping en van onze bijzondere bedeling. Het belangrijkste...

Lees verder
18 jaar geleden

Blijf van de Joden af (II – slot)

Pemier Sharon ernstig ziek. Israël in een crisis. Iran houdt niet op met het bedreigen van Israël. De Islam-hiërarchie daar is een ernstige bedreiging voor het westen, en behoort tot de as van het kwaad, aldus Bush. Cartoons (humoristische spotprenten) over de profeet Mohammed vallen verkeerd en veroorzaken groot rumoer onder de Islam, met name onder hen die tot de fundamentalisten gerekend moeten worden. Het kleine land Israël blijft voor de wereld – vooral voor de Arabische wereld – een...

Lees verder
18 jaar geleden

Blijf van de Joden af (I)!

Premier Erdogan van Turkije haalde eens het volgende aan van de Koerdische dichter Ziya Gökalp: “De minnaretten zijn onze bajonetten, de koepels zijn onze helmen, de moskeeën en gelovigen zijn onze soldaten”. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over, lijkt mij. Het lijkt wel op het geluid van een moslim-fundamentalist. Als we de dreigende geluiden horen die uit Iran komen, waarin de haat jegens de joden steeds angst aanjagender naar voren komt, moeten we toch wel concluderen dat Israël...

Lees verder
19 jaar geleden

Twee joden = drie religies

Inleiding Op mijn schrijftafel en in mijn ordners liggen enkele krantenartikelen, vele brochures, documenten en periodieken van alle mogelijke Messiaanse groeperingen en nog meer boeken en cassettes van, over en zelfs tegen deze groepen. Ik heb me daarmee een beetje bezig gehouden en wil proberen iets daarvan door te geven. Het thema is zowel onder Joden als ook onder christenen zeer omstreden, en wel uit meerdere gronden en met het oog op verschillende vragen. Tegelijk is dit fenomeen van een...

Lees verder
19 jaar geleden

Korte impressie: Zion, de laatste hoop

“Met vertrouwen op de Rots van Israël zetten wij onze namen onder deze verklaring, gegeven in de zitting van de voorlopige Staatsraad op de bodem van ons thuisland in de stad Tel Aviv, vandaag op Erev Shabbat, de vijfde Ijar 5708, 14 mei 1948”. Met deze woorden sloot David Ben Goerion1 de uitroeping van de staat Israël af. Binnen nog minder dan 24 uur maakten de USA en de Sovjet Unie de erkenning van deze proclamatie bekend, de meeste naties...

Lees verder
19 jaar geleden

Sabbat …

De Heer Jezus is mijn “rustpunt” “Zes dagen zal men het werk doen; doch op de zevende dag is de sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN!” (Exodus 31:15). Waarom heeft de Heer Jezus tijdens Zijn leven hier op aarde vaak op sabbat zieken genezen en vele mensen hulp gegeven, klaarblijkelijk zonder zich aan dit gebod van de sabbatheiliging te houden? De evangelieën berichten ons op vele plaatsen daarover, en ook dat de farizeeers en schriftgeleerden Hem daarover hard bekritiseerden,...

Lees verder