Geestelijke ijver

4 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 maanden geleden

De gewoonte van gastvrijheid (2)

  “Vergeet de gastvrijheid niet, want daardoor hebben sommigen onwetend engelen gehuisvest” (Hebr. 13:2).   De instructie hier om niet te vergeten vreemdelingen te verzorgen, zou beter vertaald kunnen worden: “Wees niet vergeetachtig in gastvrijheid” (Darby) of “Vergeet niet gastvrijheid te tonen aan vreemdelingen” (ESV). De verwijzing die bij deze aansporing hoort zou deze Joodse gelovigen zeer bekend in de oren klinken. Hun gedachten zouden teruggaan naar het moment waarop Abraham drie vreemdelingen ontving en hun een maaltijd verschafte, om...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (88)

“Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:21). Het kwade overwinnen door het goede   In de woestijn overwon de Heer Jezus op indrukwekkende wijze het kwade door het goede. Onder leiding van de Geest trok Hij het zwaard van de Geest toen satan Hem aanviel. Zijn strijd was niet tegen vlees en bloed, maar tegen de wereldbeheerser van deze duisternis (vgl. Ef. 6:12). Hij streed met de wapenrusting van God en...

Lees verder
4 jaar geleden

Het boek Jozua (02) – De oproep om te vertrekken en in bezit te nemen

Bijbelgedeelte: Jozua 1 vers 2-9: 2. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. 3. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb. 4. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote...

Lees verder
18 jaar geleden

Een duidelijk motief (3)

Jona in het schip, Petrus bij het vuur en Paulus in Jeruzalem. Wat vinden we bij hen? Frisse Wateren 7. Jona in het schip (Jona 1:5): Eigenzinningheid 8. Petrus bij het vuur (Lukas 22:55): Angst 9. Paulus in Jeruzalem (Handelingen 21:15): Geestelijke ijver Hoe eenvoudig kunnen we de valkuilen van deze geliefde heiligen van God, in de omstandigheden waarin zij waren, onderscheiden en het positieve resultaat ervan. Maar zou het ook niet kunnen zijn dat onze harten aan het droevige...

Lees verder