Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 maanden geleden

Gemeenschap met het altaar

1 Korinthe 10 vers 14-22 Voor vele gelovige christenen lijkt het de uitdrukking van christelijke vrijheid te zijn om hierheen en daarheen te gaan (we hebben het nu niet zozeer over wereldse als wel over religieuze plaatsen) en daarna ook weer plaats te nemen aan de tafel van de Heer. Welnu, de Korinthiërs dachten er ooit net zo over. Deze manier van denken bracht hen ertoe vrijmoedig om te gaan met de heidenen en hun offers aan de afgoden. Zij...

Lees verder
2 maanden geleden

Velen weten niet wat Pinksteren betekent – U, jij dan?

Pinksteren kennen we allemaal. Want we zijn vrij van school of werk. Maar slechts bijna de helft van de Duitse* burgers {en zou het in Nederland beter zijn?} weten wat ‘achter’ Pinksteren schuilt. Werkelijk een aanklacht. Weet u waarom er Pinksteren is? Onwetendheid over de betekenis van Pinksteren! Globaal de helft van de Duitse burgers weet niet wat met Pinksteren wordt gevierd. Dit is het resultaat van een representatieve enquête. 16% gelooft dat Jezus op de Pinksterdag opgestaan is, 10%...

Lees verder
2 maanden geleden

Pinksteren

“En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld, waren zij allen gemeenschappelijk bijeen” (Hand. 2:1). Het woord Pinksteren komt uit het Grieks en betekent “de vijftigste dag.” Deze term komt voort van het feit, dat na het Israëlitische feest van de eerstelingen, 50 dagen (of 7 weken) werden geteld tot het volgende feest. Op dit feest, als de tarwe geoogst was, werden broden tarwe gebracht. Het feest wordt ook wel het Wekenfeest (Hebr. Shawuot) genoemd. De Heer Jezus Christus...

Lees verder
2 maanden geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (01)

Er is vaak gezegd dat we maar op één plaats in de Bijbel lezen over het “huis van de Vader.” Dit is ook niet onjuist, want de term komt in deze betekenis eigenlijk alleen in Johannes 14 voor: Johannes 14 vers 1-3: 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik...

Lees verder
2 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (15)

“En neemt de helm van de behoudenis, en het zwaard van de Geest, dat is [het] woord van God” (Ef. 6:17). Geestelijke strijd (deel vijftien)   De vorige keer zagen we hoe belangrijk de helm van God is, omdat het ons helpt onze gedachten af te stemmen op die van God. Het zorgt ervoor dat we de dingen vanuit Zijn perspectief zien en weerhoudt ons ervan misleid, ontmoedigd en verslagen te worden! Wij moeten er niet licht over denken dat...

Lees verder
2 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (20)

Handelingen 8 vers 25-40   Vers 25 Toen Petrus en Johannes “het Woord van de Heer betuigd en  gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie aan vele dorpen van de Samaritanen.” Goddelijke wijsheid had alle dingen zo geleid, dat het werk dat begonnen was door Filippus, die een gave bezat onafhankelijk van de apostelen, werd gedaan in volledige gemeenschap met de twaalf die van de Heer die speciale opdracht hadden ontvangen volgens Mattheüs 28 vers 19...

Lees verder
2 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (14)

“En neemt de helm van de behoudenis, en het zwaard van de Geest, dat is [het] woord van God” (Ef. 6:17). Geestelijke strijd (deel veertien)   De helm, of het nu gaat om een soldaat, een sportman of een arbeider op een bouwplaats, is uiterst belangrijk. Een verwonding aan het onbeschermde hoofd kan levensbedreigend zijn. Het kan voor altijd een impact hebben op een persoon en de mensen om hem heen. Hetzelfde is waar in ons geestelijk leven. De helm...

Lees verder
2 maanden geleden

Volhardt in het gebed …

“… volhardt in het gebed” (Rom. 12:12); “Bidt onophoudelijk …” (1 Thess. 5:17).   George Müller, de weesvader van Bristol, legde het op zijn hart om te bidden voor de redding van vijf mensen. Hij bad dag na dag. Na 18 maanden was de eerste bekeerd. Müller dankte en ging door met bidden. Jaren later bekeerde zich de tweede. Müller dankte en volhardde in het gebed. Jaren gingen voorbij. Tenslotte bekeerde zich de derde van de vijf mensen. Müller prees...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (19)

HOOFDSTUK X Terug in Holland   In de vroege morgen van de 23e december van het jaar 1538 bevonden zich in een taveerne aan de rivierkant te Dordrecht, waar gewoonlijk de veerman te vinden was, die de reizigers van deze oude stad over moest varen naar Yselmondo, twee mannen, welke, blijkens hun op zachte toon gevoerd gesprek, elkander zeer vertrouwelijke mededelingen hadden te doen. Toch duidden beider voorkomen en kleding aan, dat er tussen hen groot verschil in stand en...

Lees verder
2 maanden geleden

De redding van een prostituee

Lukas 7 vers 36-8 vers 3   Lukas 7:36-50: (HSV) 36. En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan. 37. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. 38. En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten...

Lees verder