Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
3 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (22)

“… en voor mij, dat mij met [het] openen van mijn mond [het] Woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken – waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken” (Ef. 6:19-20). Geestelijke strijd (deel tweeëntwintig)   Paulus leert ons een andere zeer belangrijke les van geestelijke strijd, verbonden met gebed. Als de vijand aanvalt, houd je dan bezig met bidden voor iemand anders....

Lees verder
3 maanden geleden

Had Judas een keuze?

Leestijd: 4 minuten Hoewel we niet absoluut zeker kunnen zijn waarom Judas Jezus verraadde, zijn sommige dingen wel zeker. Ten eerste, hoewel Judas werd uitverkoren om één van de twaalf te zijn (Joh. 6:64), wijst alles erop, dat hij nooit geloofde dat Jezus God was. Hij was er misschien zelfs niet van overtuigd dat Jezus de Messias was (zoals Judas het opvatte). In tegenstelling tot de andere discipelen die Jezus “Heer” noemden, gebruikte Judas deze titel nooit voor Jezus en...

Lees verder
3 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (21)

“… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18). Geestelijke strijd (deel eenentwintig)   Als wij bidden in de Geest moeten wij waakzaam zijn! De Heer Jezus leerde Zijn discipelen “waakt en bidt” (Matth. 26:41; Mark. 13:33; Luk. 18:1). Waken en bidden geeft de gedachte van waakzaam zijn, op je hoede zijn. De wetenschap dat onze vijand op elk moment kan...

Lees verder
3 maanden geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (06)

Johannes 14 vers 1-3: 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Eerst het doel,...

Lees verder
3 maanden geleden

Leven en sterven

Filippi 1 vers 21: “Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst.”   Leven en dood, worden hier slechts gescheiden door het woordje ‘en’, dit woordje is een aanduiding van het kortst mogelijke tijdsverloop. Leven en dood, systole en diastole, de polsslag, het zwaaien van de slinger. Ieder van ons bevindt zichzelf dagelijks, daar waar dit woordje staat. Hamlet woog het kwade van het leven af tegen het kwade van de dood. Hij woog het lijden...

Lees verder
3 maanden geleden

Met een ruim hart op de smalle weg (5)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Voorwaarden voor deelname aan het breken van het brood Een voorrecht De gemeenschap aan de tafel van de Heer, die wij als verloste...

Lees verder
3 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (20)

  “… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18) Geestelijke strijd (deel twintig)   Wat betekent “bidt in de Geest?” We worden uitgedaagd in Judas vers 20: “Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in [de] Heilige Geest.” Sommigen leren, dat dit betekent, dat we moeten spreken in talen om in de Geest te bidden....

Lees verder
3 maanden geleden

Met een ruim hart op de smalle weg (4)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Vrijheid of onafhankelijkheid? Wij leven, zoals wij reeds hebben opgemerkt, in zeer ernstige dagen wat het getuigenis van de gemeente van God in...

Lees verder
3 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (19)

“… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18) Geestelijke strijd (deel negentien)   Gebed wordt vaak het geheime wapen in de geestelijke strijd genoemd. Paulus heeft al gebeden om verlichting en openbaring voor deze gelovigen in Efeze (Ef. 1:15-23). In hoofdstuk drie bidt hij voor hun versterking en verwerkelijking om de liefde van God voor hen te waarderen. Hier verbindt...

Lees verder
3 maanden geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (22)

HOOFDSTUK XII Zo doen rovers en moordenaars!    De twee vrouwen, Anneke Jansz, en Christina Michiels Barerts, volgden de hoge dijk, die het binnen liggende land beschermen moest tegen de hoge vloeden van uit zee. Kralingse Veer lag reeds een goed eind achter hen en meer en meer naderden ze de muren van Rotterdam. De hoge Sint Laurenstoren tekende zich zwaar en breed af togen de ijle winterlucht. Rechts strekten zich tot aan de horizon de landerijen uit, hier, evenals...

Lees verder