Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 maanden geleden

De moed van de opstanding

8 april 2023 Handelingen 2 vers 32-33,36: “Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd … Laat het hele huis van Israël daarom zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer en als tot Christus heeft gemaakt … .” In alle vier de evangeliën staat dat Petrus lafhartig reageert op een jong dienstmeisje, dat hem uitdaagt een volgeling van Christus te zijn. Petrus ontkent de beschuldiging en verloochent...

Lees verder
2 maanden geleden

De troost van de opstanding

6 april 2023 Johannes 11 vers 25-26: “Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid.” Martha was met smart naar de Heer Jezus gekomen! Haar broer Lazarus was overleden, en ze dacht, dat als de Heer iets eerder was gekomen, haar broer er nog zou zijn (vs. 21). Maar Martha had het vertrouwen, dat de...

Lees verder
2 maanden geleden

De kracht van de opstanding

Romeinen 6 vers 9: “… daar wij weten dat Christus, nu Hij uit [de] doden is opgewekt, niet meer sterft: [de] dood heerst niet meer over Hem.”.  De opstanding van Jezus Christus is een fundamentele waarheid van de evangelieboodschap. Wij geloven dat Christus “voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt naar de Schriften” (1 Kor. 15:3-4). Het evangelie is niet simpelweg kennis die informeert. Het...

Lees verder
2 maanden geleden

De profeet Daniël (06)

Daniel 2 vers 46-49 “Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde Daniël en zei: Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u déze verborgenheid kon openbaren” (vs. 46,47). Daniël en zijn drie vrienden zijn een beeld van het toekomstige gelovige Joodse overblijfsel. God zorgt ervoor, dat de...

Lees verder
2 maanden geleden

Gered om te dienen

2 Korinthe 4 vers 1 en 2: 1. Daarom, nu wij deze bediening hebben, naardat ons barmhartigheid bewezen is, worden wij niet moedeloos; 2. Maar wij hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, daar wij niet wandelen in sluwheid of het Woord van God vervalsen, maar door het openbaren van de waarheid onszelf aan elk menselijk geweten aanbevelen voor Gods aangezicht. Paulus spreekt in 2 Korinthe minstens zeven keer over bediening (3:7,8,9; 4:1; 5:18; 6:3; 9:13). In elk van...

Lees verder
2 maanden geleden

Heer, leer ons bidden! (4)

14 november 2004 Leestijd: 4 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. In het vorige deel van deze serie, ontleend aan het boek “Heer, leer ons bidden” van Georges André, zagen we wanneer we moeten en mogen bidden. In dit en de volgende delen laat de auteur ons kennismaken...

Lees verder
2 maanden geleden

Is er een opstanding?

Mattheüs 22 vers 23-32 “Op die dag kwamen er sadduceeën naar hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is” (Matth. 22:23). Menselijke meningen Is er een opstanding? Of is alles voorbij met de dood? Wie kan deze vragen beantwoorden? Menselijke speculaties helpen hier niet. Alleen God kan ons een duidelijk en zeker antwoord geven. De Bijbel bericht ons over zeer verschillende opvattingen van mensen over deze kwestie: De filosofen in Athene spotten toen Paulus over de opstanding sprak (Hand....

Lees verder
2 maanden geleden

Haha! Haha!

Psalm 35 vers 21,23,25; Psalm 40 vers 16; Psalm 70 vers 4; Lukas 23 vers 35. “En het volk stond toe te zien. Ook de oversten beschimpten Hem” (Luk. 23:35). “Aha, wij hebben onze zin!” (Ps. 35:25). De profeet schrijft over de rechtvaardige Knecht des Heren: “Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open” (Jes. 53:7). Onder al het vele lijden, dat onze Heer overkwam door de mishandeling van de zijde van de mensen,...

Lees verder
2 maanden geleden

Heer, leer ons bidden! (3)

31 oktober 2004 Leestijd: 8 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. In het vorige deel van deze serie, ontleend aan het boek “Heer, leer ons bidden” van Georges André, zagen we hoe we moeten bidden, met welke innerlijke en uiterlijke houding. In deze aflevering laat de auteur ons...

Lees verder
2 maanden geleden

Zoals Ik was … zo zal Ik zijn

Jozua 1 vers 5: “Zoals ik met Mozes was, zo zal ik met jou zijn. Ik zal jullie niet verlaten of in de steek laten.” Een van de meest noodzakelijke waarheden die we over God kunnen leren is dat Hij is en altijd zal zijn. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid! Dit is misschien een feit, dat we allemaal kennen. We hebben het zeker vaak horen verkondigen. We kennen het vers: “In den beginne was het Woord, en het Woord...

Lees verder