Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 maanden geleden

Neem Mijn hand …

“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u” (Jes. 41:13).   Een kleine jongen had zijn bed dicht bij dat van zijn vader. Het gebeurde namelijk vaak, dat hij ’s nachts wakker werd, en als alles zo donker was, er angst over hem kwam. Dan stak hij zijn handje uit naar het bed van zijn vader en riep: “Alsjeblieft, papa, pak mijn hand!” De vader pakte toen...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (100)

05De kracht van de eeuwige geest   “Christus, die door [de] eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd” (Hebr. 9:14). 33 jaar lang deed de Heer Jezus de wil van God en leefde een toegewijd leven van overgave. De Geest gaf Hem de kracht om 40 dagen lang in de woestijn door satan verzocht te worden terwijl Hij vastte, om demonen uit te drijven en mensen te genezen. Vooral in het evangelie van Lukas, waar het mens-zijn van de...

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (14)

Bijbelverzen: Johannes 21 vers 22 Stap 7: De persoonlijke navolging, de persoonlijke opdracht   De Heer herstelde Petrus in de persoonlijke en publieke sfeer en gaf hem tegelijkertijd een opdracht. Vandaag komen we bij de laatste stap in Petrus’ herstel, in die zin dat de Heer Petrus opnieuw persoonlijk roept om Hem te volgen. Daarom lezen we Johannes 21 vers 22: “Jezus zei tot hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg...

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (13)

Bijbelverzen: Johannes 21 vers 9-17 Stap 6: Openbaar herstel bij het kolenvuur van de Heer   Na Petrus hersteld te hebben in een persoonlijk en zeer vertrouwelijk gesprek, herstelt de Heer Petrus nu in het openbaar, ten overstaan van Zijn discipelen. We zijn nu terug bij een kolenvuur, maar het kolenvuur van de Heer, waar Hij openlijk Zijn liefde en zorg voor Petrus toont. We lezen Johannes 21 vers 15: “Toen zij dan hadden ontbeten, zei Jezus tot Simon Petrus:...

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (12)

Bijbelverzen: Lukas 24 vers 34 Stap 5: Persoonlijk herstel tussen de Heer en Petrus alleen   In de afzonderlijke stappen van Petrus’ herstel hebben wij reeds gezien hoe de Heer voor Petrus bad nog voordat Petrus gezondigd had. Toen was het de blik van de Heer die berouw in Petrus teweegbracht, waarop hij de voorhof van de hogepriester verliet. Toen, op de opstandingsmorgen, ontving Petrus een wonderbaarlijke boodschap van genade. In dit stukje zullen we kort kijken naar Lukas 24...

Lees verder
2 maanden geleden

Één groter dan Jozef is hier

Genesis 41 vers 37-41: “Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw...

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (11)

Bijbelverzen: Markus 16 vers 7 Stap 4: Een speciale boodschap van genade voor Petrus   Nadat Petrus uit de voorhof van de hogepriester was gegaan, werd de Heer Jezus ten onrechte veroordeeld, gemarteld en aan het kruis geslagen. Daar gaf Hij Zijn leven en is na drie dagen weer opgestaan. Petrus had de Heer niet meer gesproken sinds Hij de voorhof van de hogepriester verliet. Maar nu, na Zijn opstanding, is er een prachtige boodschap van genade aan Petrus. We...

Lees verder
2 maanden geleden

De dief van de eeuwigheid …

Dat is wat ‘uitstelgedrag’ is. Hieronder staat een veelzeggend verhaal hierover. Een pientere jongen hoorde en was diep onder de indruk van de tekst: “Mijn zoon, geef Mij je hart” (Spr. 23:26). Satan fluisterde: “Nog tijd genoeg” en hij stelde het uit. Tien jaar later hoorde een briljante student dezelfde tekst onder omstandigheden die leken te maken, dat dit het moment van zijn verlossing was. Opnieuw fluisterde de verleider met succes: “Nog tijd genoeg.” Twintig jaar later luisterde een staatsman...

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (10)

Bijbelverzen: Lukas 22 vers 61 en 62 Stap 3: Petrus verlaat de voorhof van de hogepriester   De vorige keer herinnerden wij ons dat de Heer Petrus aanzag en daardoor een waarachtig berouw en berouw in Petrus’ hart teweegbracht. Petrus besefte de omvang van zijn zonde in het licht van God en hij ging naar buiten en weende bitter. Vandaag willen we kort ingaan op “naar buiten gaan” en wat dat ook voor ons betekent. We lezen opnieuw Lukas 22:61-62....

Lees verder
2 maanden geleden

De ruw uitziende prediker 

Vele jaren geleden predikte een ruig uitziende man in de open lucht.  Hij was zeker niet volgens de laatste mode gekleed en zijn woorden waren niet erg beleefd – integendeel, veel van zijn toehoorders vonden dat hij nogal bot was … Het stoorde de man helemaal niet. Hij predikte … dag na dag … Hij nam niet echt de tijd om een lekkere maaltijd te koken of om te gaan winkelen; Hij was ervan overtuigd dat God hem geroepen had...

Lees verder