Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 maand geleden

Waarom staat God lijden toe?

Eerder deze maand (6 febr. 2023) werd de wereld wakker met het nieuws, dat er zware aardbevingen waren geweest in Turkije en Syrië. Duizenden mensen zijn omgekomen en veel gebouwen zijn beschadigd of verwoest; de verwoesting is overal. Iemand op de radio zei: “In dagen als deze vind ik het moeilijk te geloven dat er een God is. Als er een God was, zou Hij dan echt toestaan dat dit allemaal gebeurt?” Door de jaren heen heb ik deze vraag...

Lees verder
1 maand geleden

Wat zijn de voorwaarden voor toelating?

Bijbelplaatsen: 1 Korinthe 5 vers 13; 2 Johannes vers 10; 1 Korinthe 16 vers 22; 10 vers 21-22   Dit is echt een belangrijke vraag. Ik heb een paar keer meegemaakt, dat iemand regelmatig naar de samenkomsten kwam en nooit vroeg of hij aan de tafel van de Heer mocht plaatsnemen. Hij zei tegen zichzelf: het is niet nodig om dat te vragen; dat moet toch vanzelfsprekend zijn. Hij vond dat hij, omdat hij gelovig was, daar zijn plaats moest...

Lees verder
1 maand geleden

De hulp van de Heer zoeken!

25 april 2023 2 Kronieken 20 vers 3: “Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda.” Josafat, koning van Juda, werd aangevallen door een enorm leger en kon nergens heen. Toen Josafat geconfronteerd werd met tegenspoed, probeerde hij het probleem niet zelf op te lossen of op zijn eigen kracht te vertrouwen. In plaats daarvan wendde hij zich onmiddellijk tot de Heer in gebed en vasten, op...

Lees verder
2 maanden geleden

Waar is de christen ná zijn sterven?

“En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: van daag zult u met Mij in het paradijs zijn” (Luk. 23:43). “Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is” (Openb. 2:7). Vraag: Waar zijn de ‘zaligen’ na de dood? Waar is het paradijs? Antwoord: De gelukkig gestorvenen zijn bij Jezus. Paulus zegt: “Ik verlang ernaar om met Christus zijn, <want> dit is verreweg het beste” (Fil. 1:23)....

Lees verder
2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (13)

Jeremia 8 vers 22: “Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?” U en ik leven in moeilijke tijden. Overal om ons heen is er gebrokenheid en je hoeft niet ver te zoeken om gekwetste mensen te vinden, misschien alleen maar in de spiegel.  De profeet Jeremia voelde dit dilemma ook en riep uit: “Is er geen balsem in Gilead? Of is...

Lees verder
2 maanden geleden

De Openbaring (15)

Openbaring 10   Invoeging tussen de zesde en zevende bazuin (I) (Hoofdstuk 10 vers 1 tot 11 vers 14) Voordat de zevende bazuin klinkt, is er een intermezzo. De opeenvolging van gebeurtenissen wordt onderbroken. Er is echter een verschil met de onderbreking tussen het zesde en het zevende zegel. Het zesde zegel wordt geopend en ontvouwt zijn volle werking voordat de gebeurtenissen die in de tussenvoeging worden genoemd in detail plaatsvinden. In tegenstelling hiermee gaat het tweede wee, dat de...

Lees verder
2 maanden geleden

Jozef – een wonderbaar voorbeeld van de Heer Jezus

Genesis 37 De grote zorg van God is, dat Zijn Zoon eer en glorie toegekend wordt. Daarom vindt men bij een nader onderzoek, dat het Woord van God van de eerste tot de laatste bladzijde vol staat met verwijzingen naar de Zoon van God. Ja, “vanaf Mozes en vanaf alle profeten” (verg. Luk. 24:27) staan er dingen over Hem. Sommige voorvallen wijzen duidelijk op de Heer Jezus, als we bijvoorbeeld denken aan het offer van Izak in Genesis 22. Daarnaast...

Lees verder
2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (12)

Genesis 32 vers 24-27: 24. Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. 25. En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde. 26. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. 27. En Hij zei tegen hem:...

Lees verder
2 maanden geleden

Brandende harten

15 april 2023 Lukas 24 vers 32-35: “En zij zeiden tegen elkaar: “Brandde ons hart niet in ons toen Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften opende?” En zij stonden datzelfde uur op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf en degenen die bij hen waren bijeen en zeiden: “De Heer is opgestaan en is aan Simon verschenen.” En zij spraken over de dingen die onderweg gebeurd waren, en hoe Hij hun bekend was bij het...

Lees verder
2 maanden geleden

Het Lam is waardig

Openbaring 5 vers 8-9: “Toen Hij het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten vóór het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen. want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk...

Lees verder