Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 maanden geleden

Het leven van David (15)

2 Samuel 5 David wordt koning over geheel Israël (2 Sam. 5:1-5) Na de dood van Isboseth komen alle stammen van Israël naar David in Hebron. Uiteindelijk wordt de man naar Gods hart koning over heel Israël. David in Jeruzalem (2 Sam. 5:6-25) Nu is ook de tijd gekomen om naar Jeruzalem te verhuizen en daar een huis te bouwen. David wordt sterker.  Het is duidelijk, dat dit de vijand op het toneel brengt: de Filistijnen naderen. David vraagt God wat...

Lees verder
2 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (26)

“Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het Zuiderland en in Ziklag. Zij hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand, en de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Zij hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan” (1 Sam. 30:1-2). David begon aan een neerwaartse spiraal toen hij een gesprek met zichzelf begon...

Lees verder
2 maanden geleden

Het leven van David (14)

2 Samuël 3-4 David wordt huisvader (2 Sam. 3:1-5) In Hebron wordt David vader – verschillende zonen worden hem geboren. Van de zoon van Abigaïl (was hij maar bij deze vrouw gebleven!), van Chileab, horen we later niets meer. Of hij stierf vroeg, of hij was helemaal niet besmet met de opstandige geest van zijn broers.  Van de zes zonen die in de verzen 2-5 worden genoemd, werden er drie vermoord (Amnon, de eerstgeborene, Absalom en Adonia). Over het algemeen zag...

Lees verder
2 maanden geleden

Het leven van David (13)

2 Samuël 1-2 David treurt om Saul en Jonathan in Ziklag (2 Sam. 1) Wanneer David van de dood van Saul hoort, verheugt hij zich er niet over dat zijn aartsvijand dood is en daarmee de koningstroon ontnomen is. Nee, zijn hart is “verweesd” en hij rouwt om Saul en Jonathan. Daarvoor laat hij de Amalekiet doden die had beweerd Saul te hebben gedood. David trekt naar Hebron (2 Sam. 2) Maar nu is het ook tijd om te handelen....

Lees verder
2 maanden geleden

Het leven van David (12)

1 Samuël 30 David en de catastrofe in Ziklag David had zijn vrouwen en kinderen in Ziklag achtergelaten (waar God hem niet wilde hebben) om met Achis ten strijde te trekken tegen Israël. Nu vielen de Amalekieten Ziklag binnen en namen vrouwen en kinderen gevangen. Het kan een wraakactie zijn geweest (verg. 1 Sam. 27:8). Wij leren uit deze geschiedenis: Wij kunnen niet rekenen op bescherming als wij naar plaatsen gaan waar wij niet thuishoren. Wij kunnen alleen dan vrijmoedig...

Lees verder
2 maanden geleden

Het leven van David (11)

1 Samuël 28 vers 1-2; 1 Samuël 29 David in een lastig parket Achis vertrouwt David, die hem in het ongewisse liet over zijn ware activiteiten. David loog tegen Achis (1 Sam 27:9-12); opnieuw nam David zijn toevlucht tot liegen. En nu wil de vertrouwende Filistijnse koning, dat David met hem ten strijde trekt. Tegen Israël! Zal David nu samen met de Filistijnen tegen Saul strijden en hem op deze wijze overwinnen? Wat moet David nu doen? God is genadig...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (113)

Gods tijd “Voor alles is er een vastgestelde tijd …” (Pred. 3:1). De Heer Jezus leefde hier op aarde in geen gemakkelijke gezinsomstandigheden. Hij was de oudste van ten minste zeven kinderen (zie Matth. 13:55). Wij lezen vaker dat Zijn verwanten Hem niet begrepen (b.v. Mark. 6:3). In één voorval wordt specifiek gezegd dat zij over Hem zeiden, dat Hij “buiten Zichzelf” was (Mark. 3:21). Zijn eigen broers geloofden niet in Hem en stelden Zijn bediening ter discussie. Eens wilden...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (112)

De weg van de zegen “Vastberaden ging hij in de wegen van de HEERE …” (2 Kon. 17:6). Toen de Zoon van God van de ene plaats naar de andere ging, deed Hij dat ook in afhankelijkheid van Zijn Vader. Hij maakte zijn reisplannen niet lichtvaardig, maar biddend. Hij werd geleid door de Geest en door Zijn Vader en koos niet eenvoudigweg uit pragmatische overwegingen de meest geschikte weg om het doel te bereiken. Daarom zegt Johannes 4 vers 4:...

Lees verder
2 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (42)

Handelingen 21 vers 15-40; 22 vers 1-16 Hoofdstuk 21 vers 15-40 Vers 15-29 Paulus verliet Caesaréa, vergezeld van enige discipelen van die plaats en van Mnason, een Cyprioot, een oude discipel, bij wie zij in Jeruzalem zouden logeren. Toen zij in die stad aankwamen, werden zij met vreugde door de broeders verwelkomd. Waarschijnlijk waren de broeders daar ook blij, dat ze de vraag die hen bezighield, konden behandelen. Zij wensten van Paulus de verzekering te krijgen, dat hij zelf ook...

Lees verder
2 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (41)

Handelingen 20 vers 31-38; 21:1-14 Vers 31-38 Drie jaar lang had Paulus niet opgehouden elk van hen met tranen terecht te wijzen. De oudsten moesten nu blijven waken op dezelfde wijze en in dezelfde geest als Paulus in hun midden had gedaan. Tijdens zijn driejarig verblijf in Efeze hadden zij de gelegenheid “zijn leer, zijn wijze van doen, zijn bedoeling …” (zie 2 Tim. 3:10) te leren kennen, drie dingen waarop hij wees aan het begin van zijn afscheidsrede. Hij...

Lees verder