Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 maand geleden

Anneke Jansz — historische verhaal (29)

HOOFDSTUK XVII Folteringen van de verrader   Het huis, dat koopman Hans in de Wijn Straet bewoonde, was door dezen, gelijk het van hem als welgesteld man verwacht kon worden, voorzien van alle weelde en gemakken, die aanvang van de zestiende eeuw bood. Twee grote hangende kandelaars met ieder vier armen, ten dele zwart geverfd en ten dele verzilverd, hingen af van de door zware balken gedragen zoldering van het vertrek, waar Hans zich bij voorkeur ophield. Onder de grote...

Lees verder
1 maand geleden

De keuzes van Johannes Markus

HOW? WHEN? WHY? WHAT? WHERE? Zijn identiteitscrisis   Het is opmerkelijk te zien hoeveel we kunnen leren van personen in de Bijbel over wie weinig wordt gezegd. Neem bijvoorbeeld Henoch, die slechts in drie korte passages in de Bijbel wordt genoemd (Gen. 5:18-24; Hebr. 11:5; Jud. 14). Toch is hij een groot voorbeeld als het gaat om trouw, want hij wandelde met God. Maar het is niet mijn bedoeling te schrijven over deze man die duizenden jaren geleden leefde. Ik...

Lees verder
1 maand geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (14)

“Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken – voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij” (Ps. 63:7-9).   Waar denk je aan in de rustige momenten, als de dingen om ons heen tot rust komen? David maakte gebruik van die stille momenten en richtte zijn gedachten op de Heer....

Lees verder
1 maand geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (13)

“Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen” (Ps. 63:4-6).   David richt zijn aandacht naar boven en zijn hart begint van binnen over te lopen van lofprijzing! Hij begon zich bezig te houden met de trouwe liefde die God...

Lees verder
1 maand geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (12)

“O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien” (Ps. 63:2-3).   David bracht drie belangrijke perioden van zijn leven door in de woestijn van Juda. Ten eerste als herdersjongen, bij het hoeden van de schapen van zijn vader (1 Sam. 16-18). Ten tweede,...

Lees verder
1 maand geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (11)

“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u” (Ps. 32:8).   In deze psalm van herstel bevestigt David opnieuw zijn vertrouwen in zijn God. Hij kan over de Heer verklaren: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding” (vs. 7). Wat ons eraan herinnert, dat falen nooit definitief is! De Heer is in staat om iedereen die afgedwaald is...

Lees verder
1 maand geleden

ANNEKE JANSZ — HISTORISCH VERHAAL (28)

HOOFDSTUK XVI Het vonnis van de dood   Baljuw en schepenen van de stad Rotterdam waren wederom in het huis van Laurens Jacobsz Minnebeek bijeen. Zo juist had schepen Arentsz het woord gevoerd. Met een stem, die trilde van verontwaardiging, had hij de ervaring van de monnik verteld. En in toorn had hij de magistraat gevraagd, of deze de beledigingen, die gewijde man aangedaan, ongestraft kon laten. “Neen!” — zo was zijn laatste uitroep. — “Dat mag u niet. De...

Lees verder
2 maanden geleden

Het antwoord van de Christen op de chaos in onze cultuur

Leestijd: 9 minuten Rellen in de straten, branden in steden, een wereldwijde pandemie, actief racisme, een stijgend aantal moorden in het hele land … het zijn vreemde en moeilijke tijden! Wat is de oorzaak en wat is het antwoord voor dergelijke politieke en sociale onrust in onze huidige maatschappij? Hoe moeten de volgelingen van Jezus Christus reageren? Er zijn zoveel stemmen en meningen die onze aandacht opeisen. Politieke stemmen en stemmen van Black Lives Matter1 stellen oplossingen voor, terwijl stemmen...

Lees verder
2 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (10)

“U verbergt hen in het verborgene van Uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man; U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen” (Ps. 31:21).   David had in zijn leven veel tegenspoed gekend. Hij had te maken gehad met tegenspoed van koning Saul, van zijn eigen zoon Absalom en zelfs met tegenspoed in zijn eigen hart. Net als David hebben u en ik te maken met tegenspoed, maar zoals vaak wordt gezegd: “Het is...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz — Historisch verhaal (27)

HOOFDSTUK XV   “Zij rukken aan met opengesperde mond …”   Juan Perez de Savedra, de man, die wist te huichelen en voor geen veinzerij terugdeinsde, zo hij slechts tot zijn doel kon komen, had tegenover Anneke Jansz in zoverre waarheid gesproken, dat hij een dienaar en afgezant van de Inquisitie was. Voor hem ook gold de stelregel, dat jegens een ketter alles geoorloofd was: men mocht hem misleiden en verraden, men kon hem kerkeren en op de pijnbank uitstrekken...

Lees verder