Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
19 jaar geleden

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is

Soms is het nodig om elkaar te waarschuwen voor gevaren. Onderstaand geschrift doet dit. Er ligt veel leerzaams in dit geschrift, zodat publicatie ervan tot zegen kan strekken. Toch wil ik allereerst wijzen op de noodzaak van het lezen van het Woord van God. Ieder kind van God heeft de Heilige Geest ontvangen om de dingen van God te kunnen weten (zie 1 Korinthe 2:12). Dit moeten we niet onderschatten. We moeten dit zelfs geloven. Ja, geloven dat de Heilige...

Lees verder
19 jaar geleden

De “handdruk” van de Meester

De vooruitgang van vrouwen wordt in deze wereld geleidelijk aan zeer groot geschreven. We worden door politieke, zakelijke en sociale vrouwenvooruitgangsbewegingen overspoeld. In een onderneming werd zelfs de zittende bondskanselier van Duitsland uitgenodigd. Hij moest de vooruitstrevende vrouwen “een nieuwe kick” geven, wanneer hij ook zelf met het oog op zijn vierde huwelijk een bijzonder licht werpt op de “vooruitgang van vrouwen”. Bij alle akkoorden werd eenstemmig duidelijk dat de vrouwen niet meer tevreden zijn met hun tot nu toe...

Lees verder
19 jaar geleden

Homoseksualiteit (1)

Dit beeld uit Engeland verscheen onlangs in de pers. Sommige steden zijn beroemd of berucht. Beroemd vanwege hun attracties en instelingen. Berucht vanwege hun morele vrije opvattingen. Met Sodom was het niet anders … En hun zonden spreken zij vrijuit, gelijk Sodom Sommige steden zijn beroemd of berucht. Beroemd vanwege hun attracties en instelingen. Berucht vanwege hun morele vrije opvattingen. Met Sodom was het niet anders. Enerzijds was het gunstig gelegen, namelijk in een goed bewaterde riviervlakte (Genesis 13:10). Anderzijds...

Lees verder
19 jaar geleden

Leer mij zo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart krijg

Leer mij zo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart krijg Psalm 90:12   Heer, beter dan ikzelf weet Gij dat ik ouder word en dat ik op een goede dag “oud” ben. Leer me dit te aanvaarden. Bewaar me ervoor, dat ik praatziek word; behoed me vooral voor de kwalijke gewoonte, om overal iets op te willen zeggen. Verlos me van het verlangen, me met andermans zaken te bemoeien. Maak me nadenkend, maar niet humeurig; behulpzaam maar niet...

Lees verder
19 jaar geleden

Mefibóseth (20)

Mefibóseth 2 Samuël 4:4; 9; 2 Samuël 16:1-4; 2 Samuël 19:24-30 Voordracht 8a Een goede afloop (I) De geschiedenis van Mefibóseth is uitermate interessant, omdat het in beeld laat zien wat de mens in zijn natuurlijke verloren toestand is, en hoe de genade van God iemand kan ontmoeten waar hij ook is, en wat het effect van die genade zal zijn op het hart die dat ervaren heeft. Waarom vluchtte zij? Waarom pakte deze voedster (oppas) dat kind van vijf...

Lees verder
19 jaar geleden

Maarten Luther (4)

Nu kunnen wij een ogenblik stilstaan, teneinde enige handelende personen op het toneel van dit woelige tijdperk te vermelden. De eeuw van de Hervorming is een van de merkwaardigste in de geschiedenis, wat betreft het aantal grote mannen en belangrijke gebeurtenissen. Maarten Luther, de man die door… Merkwaardige mannen uit de zestiende eeuw Nu kunnen wij een ogenblik stilstaan, teneinde enige handelende personen op het toneel van dit woelige tijdperk te vermelden. De eeuw van de Hervorming is een van...

Lees verder
19 jaar geleden

We are the Champions … (2)

Er is toch meer dan Olympisch goud … “Daarom dan ook, daar wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die [ons] licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij [de] schande heeft veracht, en die is gaan...

Lees verder
19 jaar geleden

Martelaars (7)

De verborgen dingen van het hart In onze dagen is het voor sommigen het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk “martelaar” zijn. Zonder daar nu verder diep op in te kunnen gaan in het kader van dit artikel, zijn er wel grote verschillen tussen Christen-martelaars en moslim-martelaars. Hiervoor verwijs ik u naar het eerste artikel over de martelaar Stefanus. Behalve Stefanus en Petrus, worden ook Jakobus en Filippus gerekend tot de Christen-martelaars....

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (21)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Boaz geeft uit zijn volheid Ruth 2:14: “En hij reikte haar geroost koren toe, en zij at, en werd verzadigd, en hield over”. Tijdens het eten deelt Boaz uit – de...

Lees verder
19 jaar geleden

Sabbat …

De Heer Jezus is mijn “rustpunt” “Zes dagen zal men het werk doen; doch op de zevende dag is de sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN!” (Exodus 31:15). Waarom heeft de Heer Jezus tijdens Zijn leven hier op aarde vaak op sabbat zieken genezen en vele mensen hulp gegeven, klaarblijkelijk zonder zich aan dit gebod van de sabbatheiliging te houden? De evangelieën berichten ons op vele plaatsen daarover, en ook dat de farizeeers en schriftgeleerden Hem daarover hard bekritiseerden,...

Lees verder