Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
19 jaar geleden

Van harte welkom!

Hebt u reacties of vragen:uitgever

Lees verder
19 jaar geleden

Maarten Luther (5)

Rijksdag te Worms Al zou je alleen al naar de geloofsmoed van deze bijzondere man kijken, is er al genoeg stof om over na te denken. Heb ik, heb jij ook zoveel over voor de zaak van de Heer Jezus? Luther en Karel V Leo, zoon van Lorenzo de doorluchtige, die zich alzo getrotseerd zag door Luther, de zoon van Mansfelds mijnwerker, ging nu om hulp naar Karel V. Hij herinnerde de jeugdige keizer aan de pas afgelgde beloften om...

Lees verder
19 jaar geleden

Martelaars (8 – slot)

Steunpilaar van de gemeente De vereenzelviging van de Jakobussen, de Maria’s en de broers van de Heer is lang een moeilijk punt geweest voor de onderzoekers. Het is hier de plaats niet om in dit geschilpunt door te dringen. Maar de zaak van verschillende kanten bezien hebbende, geloven wij, dat onze apostel die Jakobus is, aan wie in de gemeente te Jeruzalem een voorname plaats toegekend werd; die de algemene zendbrief geschreven heeft en die ook de broer van de...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (22)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. De voeding van de ziel “Toen zij nu opstond, om op te lezen, zo gebood Boaz zijn jongens, zeggende: Laat haar ook tussen de garven oplezen, en beschaamt haar niet. Ja,...

Lees verder
19 jaar geleden

Gemeente van God (3)

Gemeente van God – voor Christus oneindig waardevol Jan gaat naar de Katholieke kerk. Eva naar de Evangische. Marlies naar de Vrije Gemeente, Ralf naar de “Vergadering”1, zoals hij het formuleert. En jij? Naar welke kerk ga jij eigenlijk? En waarom? Zelf ga ik niet naar een kerk (maar natuurlijk bezoek ik de samenkomsten van de gelovigen). Ik ga ook niet naar een gemeente. Ook niet naar een vergadering. Waarom niet? Wat is de vergadering (of kerk) niet? De Bijbel...

Lees verder
19 jaar geleden

Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God? (2)

Mens van deze wereld tegenover de geest van deze wereld We richten ons nu weer op de schijnbare tegenspraak, die aan het begin van dit artikel met betrekking tot de verschillende betekenissen van het woord “wereld” in de Bijbel genoemd werden [zie “Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God? (1)”, Frisse Wateren nr. 23 – vertaler].We zien dan dat we onderscheiden moeten tussen de mens van deze wereld – aan wie wij op een liefdevolle en zinvolle...

Lees verder
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (22)

Mefibóseth 2 Samuël 9 Voordracht 8c Staat trouw nog in ons woordenboek? “En Ziba zei tot de koning: Naar alles, wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mefiboseth, etende aan mijn tafel, als één van de zonen van de koning zijn” (vers 11). Hij zou een zoon zijn, niet een vreemdeling. Hij gaat als zoon het huis van David binnen, en dat is het ook wat het evangelie voor de zondaar doet....

Lees verder
19 jaar geleden

Gemeente van God (4)

Een wereldwijde eenheid (deel 1) Tot het Christen-zijn behoort ook het “met elkander” als Christen in de gemeente (vergadering1, kerk) van God (dat was het thema van deel I). En deze Christenen zijn weliswaar helaas in talloze groepen versplinterd, maar God ziet voortaan slechts één gemeente, namelijk de Zijne (dat hebben we in deel III gezien). In dit vierde deel van deze serie willen wij gemeenschappelijk iets over de gemeente in haar wereldwijde aspect leren. Beelden van de gemeente van God...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (23)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. De genade van God Dank voor Zijn oneindige genade “In Uw genade wil ik roemen, die zondaars zalig maakt en vrij. Uw liefde onuitputtelijk noemen, want wie, o God, heeft lief...

Lees verder
19 jaar geleden

De christen en de wet

In de laatste tijd heb ik een heel wat mensen leren kennen, die geen duidelijkheid hadden over welke rol de wet (die God door Mozes gegeven heeft) in hun leven moet spelen. Hoewel ik in de meeste gevallen kon aannemen, dat zij opnieuw geboren waren, maakten verschillende opmerkingen duidelijk dat hen de volle betekenis van het evangelie van de genade niet duidelijk was. De volgende meningen werden steeds weer naar voren gebracht: “Wij zijn gered door de dood van de...

Lees verder