11 jaar geleden

Er staat een troon in de hemel

– Een bemoediging voor ontmoedigden –

“En zie, er stond een troon in de hemel…” (Openbaring 4:2b).

In de zeventigste jaarweek

Wanneer in de – wellicht nabije – toekomst de Gemeente in de hemel is opgenomen, zullen er op aarde onvoorstelbaar turbulente tijden aanbreken. Zozeer zelfs dat God de regie lijkt te zijn kwijtgeraakt. In plaats van God lijkt veeleer de duivel te regeren. Vele miljoenen mensen verliezen hun levens door toedoen van dodelijke epidemieën en catastrofale rampen. Miljoenen meer worden in ongekende mate door demonische machten gekweld. Afgoderij en occultisme vieren hoogtij als nooit tevoren. Twee van satans pionnen – te weten de ‘keizer’ van Europa en de koning van Israël – houden de mensheid in een verstikkende wurggreep. Talloze gelovigen worden door hen vervolgd en gedood. In deze toekomstige wereld lijkt God onvindbaar. In deze zeventigste jaarweek lijkt de wereld volledig van God te zijn losgeraakt, en lijkt God de wereld volledig te hebben losgelaten. Maar niets is echter minder waar. Voordat hem deze duistere toekomst wordt getoond, ontvangt Johannes namelijk eerst een blik op een bijzonder bemoedigende realiteit: “Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel…” (Openbaring 4:1-2b). Er blijkt een troon in de hemel te staan. Daarbij werd Johannes – nadrukkelijk voordat hem de turbulente gebeurtenissen en ontwikkelingen van de komende verdrukkings-week werden getoond – heel duidelijk bepaald. Uiteindelijk blijkt God, ook in de verdrukkings-week, wel degelijk te regeren. Zonder twijfel een bemoedigend gegeven voor de gelovigen in deze toekomstige periode. Ondanks alles regeert God. Er staat een troon in de hemel.

In de tegenwoordige tijd

Van de toekomst naar het heden. Enkele jaren geleden gingen mijn vrouw en ik door een bijzonder moeilijke periode. In onze levens was een zware storm opgestoken. Op sommige momenten leek alles wankel en onzeker. In meerdere vormen kregen we lijden en moeite te verwerken. Onder andere met betrekking tot de gezondheid van mijn (gelovige) vader. Tot driemaal toe zijn we in allerijl naar het ziekenhuis gegaan. Volgens de doktoren zou mijn vader de volgende morgen niet redden. Gelukkig liep het anders. Vervolgens werd in dezelfde periode in zijn bloed een dodelijk gehalte aan kalium aangetroffen. “In de veertig jaren dat ik mijn beroep uitoefen”, zei de behandelend arts, “heb ik dit nog nooit meegemaakt. Medisch gezien is het onmogelijk dat u een dergelijk hoog gehalte aan kalium hebt overleefd”. Maar de realiteit was echter anders. Vandaag, enkele jaren later, kan mijn vader ‘gewoon’ nagenoeg elke bidstond, Bijbelbespreking en zondagse dienst bezoeken. Er staat een troon in de hemel.

Geliefde broeder of zuster in Christus,

Wellicht gaat u nu gebukt onder zorgen. Wellicht bent u ernstig ziek geworden. Wellicht heeft u recent een geliefde verloren. Wellicht bent u hard getroffen door de economische crisis. Wellicht heeft u een intense geestelijke strijd te voeren. Wellicht wordt u vanwege uw geloof miskend of gesmaad. Daardoor ziet u mogelijk geen uitkomst meer en staat uw wereld op instorten. Wanhoop dan niet, mijn broeder of zuster. Blijf alleen geloven. Uw en mijn God heeft en houdt alles onder controle. Niets ontgaat Hem. Niets valt buiten Zijn leiding en bestuur. Onze tijden zijn, zo mogen we weten, in Gods hand. Er staat een troon in de hemel.

J.C. van de Haar

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW