Wetticisme

4 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (33)

Handelingen 15 vers 6-33 Hoofdstuk 15 (vervolg) Vers 6-21 “En de apostelen en de oudsten vergaderden samen om deze zaak te bezien.” Zo’n belangrijke kwestie werd behandeld door bekwame broeders; maar hun besluit, zoals duidelijk blijkt uit vers 22, moest bevestigd worden door de gemeente. Vandaag moeten we volgens dezelfde principes handelen. Petrus, in het midden van de bijeengekomen broeders, was de eerste die na veel redetwist het woord nam (vs. 7). De apostel van de besnijdenis herinnerde eraan, dat...

Lees verder
4 jaar geleden

Hagar baart slavernij

Bijbelgedeelte: Galaten 4 vers 21-31 Het is eigenlijk voor elke (ware) christen duidelijk dat een persoon niet gerechtvaardigd kan worden door werken van de wet. Helaas geloven veel christenen dat de wet van de Sinaï de levensregel van een christen is. Hoewel toch de brief aan de Romeinen en de brief aan de Galaten  heel duidelijk maken, dat een christen niet onder de wet staat. Maar zelfs als men dit punt zou mogen begrijpen, is de bijna onuitwisbare wettische neiging...

Lees verder
8 jaar geleden

Een woord over de rok …

Voorwoord Schrijver van dit artikel begint zich min of meer te verontschuldigen over het gegeven, dat hij zich uiten wil over “dameskleding”. Dit is op zichzelf eigenlijk al vreemd – hoewel zeer begrijpelijk – dat je je als het ware ‘helaas’ moet indekken tegen vooringenomen standpunten en/of kritiek. Gaat dit niet lijnrecht in tegen wat we in Gods Woord vinden, namelijk dat we als kinderen van God ons door deze “levensgids” moeten willen laten instrueren zonder vooraf beperkingen of voorwaarden...

Lees verder
16 jaar geleden

Zwakken en sterken

De hoofdreden voor de uiteenzettingen van de apostel in Romeinen 14 en 15 over zwakken en sterken waren wrijvingen tussen gelovigen uit het joden- en heidendom, die uit een verschillende houding tegenover de voorschriften van de wet voortkwamen. Dit probleem is vandaag zo goed als verdwenen(?), maar de principes die de apostel in dit verband naar voren brengt, zijn altijd nog hoogst actueel. Meer dan wij misschien bevroeden! Iedere Christen zou ze moeten kennen en behartigen! … Romeinen 14:1-15:7 De...

Lees verder