Noach

5 artikelen over dit onderwerp gevonden
17 jaar geleden

Hoe lang bouwde Noach aan de ark?

Op deze plaats een (verkorte) briefwisseling over de vraag, of Noach 120 jaar (of minder) aan de ark bouwde. Het uitvoerige antwoord kan aangevraagd worden. Geliefde broeder in de Heer, Het is ons opgevallen dat u zeer Schriftgetrouw bent. Nu hebt u een artikel over het geloof van Noach gepubliceerd. Het geloof van Noach en de bouw van de ark heeft hem met zijn gehele familie bewaard tot in de volgende tijdsperiode. Zonder geloof is het onmogelijk, God te behagen....

Lees verder
17 jaar geleden

Het geloof van Noach

We leven vandaag in een tijd die verschrikkelijk veel overeenkomsten heeft met de dagen voor de zondvloed. Daarom hebben wij ook het geloof van Noach nodig, zoals het ons in Hebreeën 11:7 voorgesteld wordt. Het geloof neemt aan, wat God zegt, omdat God het zegt. Zijn wij ook zo trouw als Noach die ondanks alles door ging en God gehoorzaamde door de ark te bouwen? Is ons geloof “dood” of “springlevend”? “Door het geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke...

Lees verder
17 jaar geleden

Heeft Christus in de hades gepredikt?

Men leest soms dat de Heer Jezus (Zijn Geest) aan de doden gepredikt heeft, toen Hijzelf in het graf lag. Daarbij grondt men zich op 1 Petrus 3:19-20. Is deze voorstelling juist? “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de Geest, in Welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in...

Lees verder
18 jaar geleden

Noach had ze alle zeven goed op een rij

Wij leven vandaag in een tijd die schrikbarend veel overeenkomst heeft met de dagen voor de zondvloed. Daarom hebben wij ook het geloof van Noach nodig, zoals dat ons in Hebreeën 11:7 voorgesteld wordt: “Door het geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig1 een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar [het] geloof...

Lees verder
18 jaar geleden

Noach wandelde met God

“Noach wandelde met God” (Genesis 6:9). Dit vers is bepalend voor zijn hele levenswandel (2 Petrus 2:5). Noach bekommerde zich niet om het geklets van de mensen om hem heen, maar wel om de wil van zijn Heer. God sprak tot Noach en maakte hem Zijn wil bekend. De Heer geeft over hem een prachtig getuigenis in Zijn Woord: “Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten”. De tijd waarin Noach leefde, was lang niet gemakkelijk. De aardbodem was...

Lees verder