Heiliging

4 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Vreugde, en hoe je het in stand houdt

Als kinderen van God kunnen we ons de eerste dagen herinneren, toen we de Heer Jezus hebben leren kennen, Wiens Naam ons hart met vreugde vulde. Wat was het heerlijk en opbeurend voor onze ziel om Zijn Naam voor de mensen te belijden en om te beseffen dat Zijn bloed voor ons vergoten werd, dat Zijn offer voor ons een lieflijke reuk voor God was, en dat daarom niets ons kan scheiden “van de liefde van God, die is in...

Lees verder
12 jaar geleden

Hebreeën 10:10

“Wij zijn geheiligd door middel van de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd” In het Woord van God wordt veel over heiliging gesproken en het is goed als we de gedachten van God, die Hij daaraan verbindt, goed begrijpen. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament heeft heiliging de fundamentele betekenis van ‘terzijde stellen’ en ‘afzonderen’ voor God. Zo bestaat heiliging aan de ene kant daaruit dat iedere gelovige voor wie de Heer Zijn leven...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 4 (11)

Waarover gaat het deze keer? Over heiligheid van de gelovigen met het oog op zedelijke onreinheid (vers 1-8). Over de broederliefde (vers 9-10). En over een rustige wandel en het arbeiden voor eigen behoeften. Stuk voor stuk actuele onderwerpen voor onze tijd. Juist deze dingen worden in het zogenaamde Christelijke Nederland met voeten getreden. Toch verandert het Woord van God niet en de gedachten van God over deze dingen zijn ook niet veranderd. Zien we niet de verschrikkelijke gevolgen van...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 3 (9)

De verwachting van de komst van de Heer Jezus is de eigenlijke drijfveer tot heiligheid. Daarin komt onder andere onze liefde tot Hem tot uitdrukking … Deze heiliging is de morele voorbereiding op Zijn komst. Wie Hem bij Zijn komst begeleiden, zijn heiligen … 1 THESSALONIKA 3:11-13 Vers 11: “Maar onze God en Vader Zelf en onze Heer Jezus Christus moge onze weg tot u banen!” In vers 11-13 vat de apostel de wensen van zijn hart samen. Deze verzen zijn...

Lees verder