Christendom

1284 artikelen in deze categorie gevonden
2 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (17)

“En neemt de helm van de behoudenis, en het zwaard van de Geest, dat is [het] Woord van God” (Ef. 6:17).   Geestelijke strijd (deel zeventien)   We hebben het verschil gezien tussen de Schriften, (de graphe), de boodschap van die geschriften (de Logos) en specifieke verklaring betreffende de boodschap, (de rhema). Sommigen vragen zich misschien af: “Hoe ziet dit er eigenlijk uit?” Zoals op elk gebied van het leven, is de Heer Jezus het beste voorbeeld om naar te...

Lees verder
2 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (16)

“En neemt de helm van de behoudenis, en het zwaard van de Geest, dat is [het] Woord van God” (Ef. 6:17). Geestelijke strijd (deel zestien)   De Romeinse soldaat droeg gewoonlijk twee zwaarden bij zich. Het eerste werd een ‘spatha’ genoemd, en was ongeveer drie voet1 lang. Het tweede werd de ‘gladius’ genoemd, en het was ergens tussen de zestien en achttien duim lang2. De gladius was een tweesnijdend zwaard, dat gebruikt werd voor gevechten van dichtbij, van man tot...

Lees verder
2 maanden geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (04)

Johannes 14 vers 1-3: 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Een Mens in...

Lees verder
2 maanden geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (03)

Johannes 14 vers 1-3: 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Drie grote christelijke...

Lees verder
2 maanden geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (02)

Johannes 14 vers 1-3: 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.   Waarom stelt...

Lees verder
2 maanden geleden

Gemeenschap met het altaar

1 Korinthe 10 vers 14-22 Voor vele gelovige christenen lijkt het de uitdrukking van christelijke vrijheid te zijn om hierheen en daarheen te gaan (we hebben het nu niet zozeer over wereldse als wel over religieuze plaatsen) en daarna ook weer plaats te nemen aan de tafel van de Heer. Welnu, de Korinthiërs dachten er ooit net zo over. Deze manier van denken bracht hen ertoe vrijmoedig om te gaan met de heidenen en hun offers aan de afgoden. Zij...

Lees verder
2 maanden geleden

Velen weten niet wat Pinksteren betekent – U, jij dan?

Pinksteren kennen we allemaal. Want we zijn vrij van school of werk. Maar slechts bijna de helft van de Duitse* burgers {en zou het in Nederland beter zijn?} weten wat ‘achter’ Pinksteren schuilt. Werkelijk een aanklacht. Weet u waarom er Pinksteren is? Onwetendheid over de betekenis van Pinksteren! Globaal de helft van de Duitse burgers weet niet wat met Pinksteren wordt gevierd. Dit is het resultaat van een representatieve enquête. 16% gelooft dat Jezus op de Pinksterdag opgestaan is, 10%...

Lees verder
2 maanden geleden

Pinksteren

“En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld, waren zij allen gemeenschappelijk bijeen” (Hand. 2:1). Het woord Pinksteren komt uit het Grieks en betekent “de vijftigste dag.” Deze term komt voort van het feit, dat na het Israëlitische feest van de eerstelingen, 50 dagen (of 7 weken) werden geteld tot het volgende feest. Op dit feest, als de tarwe geoogst was, werden broden tarwe gebracht. Het feest wordt ook wel het Wekenfeest (Hebr. Shawuot) genoemd. De Heer Jezus Christus...

Lees verder
2 maanden geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (01)

Er is vaak gezegd dat we maar op één plaats in de Bijbel lezen over het “huis van de Vader.” Dit is ook niet onjuist, want de term komt in deze betekenis eigenlijk alleen in Johannes 14 voor: Johannes 14 vers 1-3: 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik...

Lees verder
2 maanden geleden

Lukas 19 vers 1-3

“En Hij kwam Jerico binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, genaamd Zacheüs; en hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was.”   Hoe belangrijk is dat kleine woordje zie, dat onze aandacht speciaal op Zacheüs vestigt. De menigte die de Heer volgde wordt genoemd, maar Zacheüs, die klein van gestalte was en daarom in de moerbeivijgenboom klom, was een voorwerp van bijzondere belangstelling voor de Heer Jezus,...

Lees verder