Christendom

1284 artikelen in deze categorie gevonden
2 maanden geleden

Hoop op de weg van het leven …

Leestijd: 4 minuten Twee wegen   De Bijbel spreekt over twee poorten die leiden naar twee wegen die weer leiden naar twee bestemmingen. “Gaat in door de nauwe poort, want wijd <is de poort> en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor binnengaan; hoe nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Matth. 7:13-14). De brede weg is open en...

Lees verder
2 maanden geleden

Met een ruim hart op de smalle weg (3)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Verkeerd gebruik van de vrijheid “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.” Dit is een gezegende positie en roeping, die aan al Gods...

Lees verder
2 maanden geleden

Johannes 14 vers 1-3; Openbaring 21 vers 1-9

Hemels Jeruzalem of Vaderhuis? Bijbelgedeelten: Johannes 14 vers 1-3; Openbaring 21 vers 1-9 Vraag: Waar zullen wij christenen op een dag zijn: in het huis van de Vader (Joh. 14) of in het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21)? Of zijn het slechts twee verschillende termen voor dezelfde zaak? Wanneer de Schrift twee heel verschillende termen kiest – een term die betrekking heeft op een huis en een andere op een stad – dan is het duidelijk, dat dit niet precies hetzelfde...

Lees verder
2 maanden geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (05)

Johannes 14 vers 1-3: 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Een eeuwige verblijfplaats...

Lees verder
2 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (18)

“Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel … Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht1 te hebben, stand te houden … terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u alle brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen” (Ef. 6:11,13,16). Geestelijke strijd (deel achttien)   Als de volgeling van Christus de hele...

Lees verder
2 maanden geleden

Meer dan ‘gratie’ …

  Begenadigden moeten genade beoefenen   Leidende verzen: Micha 7 vers 6-19 Micha 7 vers 18-19: 18. Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Inhoud:...

Lees verder
2 maanden geleden

Met een ruim hart op de smalle weg (2)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Het bewaren van de eenheid van de Geest   Vandaag willen wij ons met een onderwerp bezighouden, dat een bijzondere betekenis heeft voor...

Lees verder
2 maanden geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – voorwoord (1)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Met een ruim hart op de smalle weg (voorwoord) In dit boek van de CSV-Verlag, Hückeswagen, gaat het over de vraag hoe wij...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (21)

HOOFDSTUK XI Hij is een schurk   De Brielse schepenzoon had inderdaad nog veel te doen. Te Rotterdam gekomen, begaf hij zich zonder dralen naar het stadhuis en vroeg er naar de baljuw1. Men zei hem evenwel, dat deze zich daar niet bevond. Dat was wederom een nieuwe teleurstelling voor Hans, die in alles behalve tevreden stemming zich nu naar de woning van de baljuw, heer Laurens Jacobsz Minnebeek, begaf. Hier was hij gelukkiger en werd hij terstond bij de...

Lees verder
2 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (21)

Handelingen 9 vers 1-17   Vers 1-2 Vanaf het moment dat de getuigen, die Stéfanus hadden gestenigd, hun klederen aan zijn voeten hadden neergelegd (Hand. 7:58), was de haat van Saulus jegens de gelovigen toegenomen. Onmiddellijk begon hij de gemeente te vervolgen, waarbij hij zowel mannen als vrouwen wegsleepte en hen overleverde in de gevangenis (Hand. 8:3). De daaruit voortvloeiende verspreiding van het werk gaf zijn haat nieuwe voeding. Hij maakte zich nu tot dienaar van de vijandige godsdienstige leiders...

Lees verder